ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

copying machines

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -copying machines-, *copying machines*, copying machine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา copying machines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *copying machines*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Copying machinesเครื่องถ่ายเอกสาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
copying machinNothing could be more useful than a copying machine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องถ่ายเอกสาร[N] photocopier, See also: photostat, photocopying machine, duplicator, Example: เขาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารชนิดความเร็ว 30 แผ่นต่อวินาที จำนวน 1 เครื่อง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ทำงานด้วยวิธีการเครื่องการถ่ายภาพ เพื่อทำสำเนาเอกสารหรือรูปภาพอย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องถ่ายเอกสาร[n. exp.] (khreūang thāi ēkkasān) EN: copier ; copying machine   FR: photocopieur [m] ; photocopieuse [f] ; copieur [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bürokopiergerät {n}office copier; copying machine [Add to Longdo]
Kartenkopierer {m}card-operated copier; card-operated copying machine [Add to Longdo]
Kopiergerät {n}; Kopierapparat {m}; Kopierer {m}photocopier; photocopying machine; copier [Add to Longdo]
Münzkopierer {m}coin-operated copier; coin-operated copying machine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
写真複写機[しゃしんふくしゃき, shashinfukushaki] (n) (See 複写機) photocopying machine; photocopier [Add to Longdo]
謄写器[とうしゃき, toushaki] (n) copier; copying machine [Add to Longdo]
複写機[ふくしゃき, fukushaki] (n) photocopying machine [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top