ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

controlled area

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -controlled area-, *controlled area*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา controlled area มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *controlled area*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controlled areaพื้นที่ควบคุม, พื้นที่ที่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะในการควบคุมการรับรังสีจากการทำงาน หรือจำกัดการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจายออกไปในระหว่างการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง หรือจำกัดโอกาสการได้รับรังสี
[นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You must clear Waabri's sector and get to an African union controlled area.คุณต้องเคลียร์พื้นที่ของวาบริ แล้วไปที่ พื้นที่ควบคุมของสหภาพแอฟริกา Vengeance, Part 1 (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kontrollbereich {m}controlled area [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top