ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conferences

K AA1 N F ER0 AH0 N S AH0 Z   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conferences-, *conferences*, conference
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conferencesการปรึกษาหารือร่วมกัน,การประชุมแบบปรึกษาหารือ,ประชุมกลุ่ม,การประชุมปรึกษาหารือ [การแพทย์]
Conferences, Planningการประชุมปรึกษาหารือกัน [การแพทย์]
Conferences, Preobservationการประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการทำงาน [การแพทย์]
Conferences, Preobservationการประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการทำงาน [การแพทย์]
Conferences, Supervisorการประชุมนิเทศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conferencesI'm sick of conferences these days.
conferencesMany international conferences have been held in Geneva.

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFERENCES    K AA1 N F ER0 AH0 N S AH0 Z
CONFERENCES    K AA1 N F R AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conferences    (n) kˈɒnfərənsɪz (k o1 n f @ r @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
パグウォッシュ会議[パグウォッシュかいぎ, paguuosshu kaigi] (n) Pugwash conferences (series of international conferences promoting the peaceful application of science) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top