ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

computer programs

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -computer programs-, *computer programs*, computer program
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computer programsโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Computer programmingการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
C# (Computer program language)ซี# (ภาษาคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Browser (Computer program)เบราเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer programmingการเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Compiler (computer program)คอมไพเลอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]
Z (Computer program language)แซด (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
ABAP/4 (Computer program language)เอบีเอพี/4 (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Aldus SuperPaint (Computer program)อัลดัส ซูเปอร์เพนท์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Assembler language (Computer program language)แอสเซมเบลอร์ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
AutoFlix (Computer program)ออโตฟลิกซ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
AutoLISP (Computer program language)ออโตลิชพ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
AutoShade (Computer program)ออโตเชด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
B (Computer program language)บี (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
BASIC (Computer program language)เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
BASIC A (Computer program language)เบสิกเอ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Blackboard systems (Computer programs)ระบบแบล็คบอร์ด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Browsers (Computer programs)บราวเซอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
C (Computer program language)ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
C# (Computer program language)ซี# (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
C++ (Computer program language)ซี++ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
COBOL (Computer program language)โคบอล (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Compilers (Computer programs)ตัวแปลชุดคำสั่ง (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Computer programmersนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Computer programmingการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
CornSheel (Computer program language)คอร์นเชลล์ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
CU WRITER (Computer program)ซียูไรเตอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
DOS device driver (Computer programs)ดอส ดีไวซ์ ไดรเวอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
ERLANG (Computer program language)เออร์แลง (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
FORTRAN (Computer program language)ฟอร์แทรน (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
FORTRAN 77 (Computer program language)ฟอร์แทรน 77 (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
FoxBase (Computer program)ฟอกซ์เบส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Framework (Computer program)เฟรมเวอร์ค (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
iloveLibrary (Computer program)ไอเลิฟไลบารี่ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Java (Computer program language)จาวา (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
JavaScript (Computer program language)จาวาสคริปต์ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Lingo (Computer program language)ลิงโก (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
LINSYS (Computer program)ลินซิส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Linux device drivers (Computer programs)ลีนุกซ์ ดีไวซ์ ไดรเวอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
LISP (Computer program language)ลิสพ์ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
LOGO (Computer program language)โลโก (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
LOTUS 1-2-3 (Computer program)โลตัส 1-2-3 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Master Track Pro 4 for Windows (Computer program)มาสเตอร์ แทรก โปร 4 สำหรับวินโดวส์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Mathematica (Computer program languages)แมธิแมติกา (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
microTSP (Computer program)ไมโครทีเอสพี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Pascal (Computer program language)ปาสกาล (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
PC tools deluxe (Computer program)พีซี ทูลส์ เดอลุกซ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Perl (Computer program language)เพิร์ล (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
PHP (Computer program language)พีเอชพี (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
PIRCH (Computer program)เพิร์ช (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
computer programmerนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Computer program?-โปรแกรมคอมพิวเตอร์รึ Hope Springs (2003)
Computer program?โปรแกรมคอมพิวเตอร์รึ Hope Springs (2003)
My computer program?โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผมใช่มั้ย Hope Springs (2003)
In the future, a computer program called Skynet will declare war on the human race.ในอนาคต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อ สกายเน็ต จะประกาศสงครามกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ Goodbye to All That (2008)
A computer program called skynetโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อ สกายเน็ต Automatic for the People (2008)
Sophisticated computer Program.โปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
A computer program that can...มันเซลขายรถนั่นเหมือนกัน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถ The No-Brainer (2009)
She IDed a murderer, contained a computer program that melts people's brains...หล่อนชี้ตัวฆาตกร กักเก็บโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละลายสมองของคน The No-Brainer (2009)
And back here in this world, he created a computer program.กลับมายังโลกนี้ เขาสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Today Is the Day: Part 2 (2009)
What you saw upstairs was a small part of a computer program.สิ่งที่คุณเห็นที่คอมนั้น เป็นแค่ส่วนเล็กๆ ของโปรแกรมคอม Chuck Versus the Suburbs (2009)
- Computer programmer.- คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์? Theatricality (2010)
File says he worked for the Russians as a computer programmer in SVR.จากแฟ้มบอกว่าเขาทำงาน ให้กับพวกรัสเซีย เป็นโปรแกรมเมอร์ใน SVR. Pilot (2010)
A computer program can't duplicate a skilled human lip reader.โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่มีความสามารถ ในการอ่านปากมนุษย์ได้หรอก Cyber Threat (2011)
It's a computer program, Captain.มันเป็นโปรแกรมคอมฯ ผู้การ Source Code (2011)
Oh... well, I'm here if you need me, expert in conductivity, in computer programming, anything you need, anything, just ask.ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำไฟฟ้า และโปรแกมมิ่ง ถ้ามีอะไรให้ช่วย อย่าเกรงใจ Upside Down (2012)
How did some damn computer program spot a traitor when federal agents couldn't?โปรแกรมคอมพิวเตอร์บ้าๆตัวหนึ่ง ชี้ตัวคนขายชาติ ได้ยังไงในเมื่อเจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับ ทำไม่ได้ Super (2012)
The Turbo, I had a Gemballa computer programme put in it and an exhaust and TechArt suspension.เทอร์โบ ผมใส่โปรแกรม เกมบาล่าเข้าไป กับท่อไอเสีย และใส่ชุด กันสะเทือนของเทคอาร์ต Episode #18.2 (2012)
Some dusty old computer program.โปรแกรมคอมพิวเตอร์เก่า ที่ผุ่นจับ Collusion (2013)
Padma's father's being tortured, and the only way to keep him from being killed outright is to hand over a potentially lethal computer program that only I can complete.พ่อของพัดม่ากำลังถูกทรมาน วิธีเดียวที่จะช่วยได้คือ การให้โปรแกรมที่อาจมีอันตรายร้ายแรง Retribution (2013)
The first victim was Axel Greiner, computer programmer.เหยื่อรายแรก แอกเซล ไกรน์เนอร์ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ Final Shot (2013)
You talk like I programmed that computer myself.Sie reden so, als hätte ich den Computer programmiert. Gun on Ice Planet Zero: Part 1 (1978)
If the computer's programmed to allow Data to transport down, Wenn der Computer programmiert ist, Data hinunterzubeamen, ... Brothers (1990)
I could program the computers.- Ich kann die Computer programmieren. The Devil's Window (1993)
[ Randy ] Then you gotta program your new computer before...Dann musst du den neuen Computer programmieren... Spritzstelle? Al's Video (1996)
The key card was definitely programmed on Nina's computer.Die Karte wurde definitiv auf Ninas Computer programmiert. 2:00 a.m.-3:00 a.m. (2001)
Khalid Almihdhar is a computer programmer in Mecca.Khalid Almihdhar ist ein Computer Programmierer in Mekka. Loose Change: Second Edition (2005)
Somebody put "I'm sorry" on this stupid computer.Jemand muss ... "Es tut mir leid" auf diesem dämlichen Computer programmieren. Locked In (2009)
So programming the equations into the computer, I was able to reconstruct the skeletal system, the same way a forensic architect could reconstruct a collapsed building.Nachdem ich die Gleichungen in den Computer programmiert hatte, konnte ich das Skelettsystem rekonstruieren, genauso, wie ein forensischer Architekt ein eingestürztes Gebäude rekonstruieren könnte. The Twisted Bones in the Melted Truck (2010)
I been staring at this freaking computer program for hours.Ich starre schon seit Stunden auf dieses verdammte Computer Programm. Rush Hour (2011)
There's a computer program on here.Es ist ein Computer Programm drauf. Bella (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
computer programIsn't she a computer programmer?
computer programIs she a computer programmer?
computer programShe is a computer programmer.
computer programThere is a labor shortage of computer programmers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปรแกรมคอมพิวเตอร์(n) computer program, Example: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ชื่อคุกเกอร์เป็นโปรแกรมที่ได้รวบรวมเอาประสบการณ์การหุงต้มอาหารของนายซิมิโนไว้, Count Unit: โปรแกรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โปรแกรมคอมพิวเตอร์[prōkraēm khømphiūtoē] (n, exp) EN: computer program  FR: programme informatique [ m ] ; application informatique [ f ]
โปรแกรมเมอร์[prōkraēmmoē] (n) EN: programmer ; computer programmer  FR: programmeur [ m ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
程序设计[chéng xù shè jì, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] computer programming, #37,442 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンピュータプログラマー[konpyu-tapurogurama-] (n) { comp } computer programmer [Add to Longdo]
ボット[botto] (n) { comp } bot (autonomous computer program, esp. on a network) [Add to Longdo]
値(P);価;直;價(oK)[あたい(値;価;價)(P);ね(値;直), atai ( atai ; atai ; atai )(P); ne ( atai ; choku )] (n, adj-no) (1) price; cost; (2) value; worth; merit; (3) (あたい only) { math } value; count; number; (4) (あたい only) { comp } variable (computer programming, programing); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピュータプログラマー[こんぴゅーたぷろぐらまー, konpyu-tapurogurama-] computer programmer [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top