ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cerebral arteries

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cerebral arteries-, *cerebral arteries*, cerebral arterie , cerebral artery
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cerebral Arteriesหลอดเลือดแดงสมอง,หลอดเลือดแดงซีรีบรัล,หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองใหญ่ [การแพทย์]
Cerebral Arteries, Anteriorหลอดเลือดแดงแอนทีเรียร์เซเรบราล [การแพทย์]
Cerebral Arteries, Middleหลอดเลือดแดงมิดเดิลเซเรบราล,หลอดเลือดแดงมิดเดิลซีรีบรัล [การแพทย์]
Cerebral Arteries, Posteriorหลอดเลือดแดงโพสทีเรียร์เซราบราล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing in the anterior or posterior cerebral arteries.ไม่มีในส่วนหน้า หรือส่วนหลัง ของเส้นเลือดซีลีบรัม Emancipation (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top