ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cerebral aneurysm

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cerebral aneurysm-, *cerebral aneurysm*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cerebral Aneurysmหลอดเลือดสมองโป่งพอง [การแพทย์]
Cerebral Aneurysm, Ruptured ofหลอดเลือดสมองโป่งพอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A cerebral aneurysm was foundพบหลอดเลือดโป่งในสมอง GTO (1999)
The chance of surgical success for a cerebral aneurysm this size... is about 30 percent.โอกาศที่การผ่าตัดจะสำเร็จ สำหรับปากทางสมองขนาดนี้ ประมาณ 30 เปอเซน Crows Zero (2007)
Doctors diagnosed a cerebral aneurysm.หมอวินิจฉัยว่าเส้นเลือดในสมองโป่งพอง Unearthed (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
脳動脈瘤[のうどうみゃくこぶ, noudoumyakukobu] (n) cerebral aneurysm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cerebral aneurysm
      n 1: an aneurysm of the carotid artery

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top