Search result for

centrifugally

(80 entries)
(0.4016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -centrifugally-, *centrifugally*, centrifugal
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา centrifugally มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *centrifugally*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
centrifugal[ADJ] ซึ่งเคลื่อนที่หนีศูนย์กลาง, Syn. outward, eccentric, Ant. centripetal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
centrifugal forceแรงเหวี่ยงจากจุดศูนย์กลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
centrifugal(adj) ห่างจากศูนย์กลาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
centrifugal๑. -หนีศูนย์๒. ไปจากสมองใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centrifugalหนีศูนย์กลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
centrifugal advanceเร่งไฟหนีศูนย์กลาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
centrifugal chillerเครื่องทำของเหลวเย็นแบบหอยโข่ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
centrifugal compressorเครื่องอัดแก๊สทำความเย็นแบบหอยโข่ง, คอมเพรสเซอร์แบบหอยโข่ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
centrifugal drainage patternแบบรูปทางน้ำหนีศูนย์กลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centrifugal fanพัดลมหอยโข่ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
centrifugal forceแรงหนีศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centrifugal machineเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
centrifugal nerve; nerve, efferentประสาทนำออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centrifugal pumpเครื่องสูบแรงเหวี่ยง, ปั๊มหอยโข่ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
centrifugal pumpปั๊มหอยโข่ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
centrifugal replacementการแทนที่หนีศูนย์กลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
efferent nerve; nerve, centrifugalประสาทนำออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve, efferent; nerve, centrifugalประสาทนำออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve, centrifugal; nerve, efferentประสาทนำออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Centrifugal pumpปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Centrifugal, pumpsเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง [TU Subject Heading]
Centrifugal Screw Pump เครื่องสูบเกลียวหอยโข่ง
เครื่องสูบซึ่งมีชุดใบพัดติดตั้งบนแกนหมุนยาว บีบอัดสลัดจ์ ของเหลวจะไหลออกปลายด้านหนึ่งและของแข็งออกปลายอีกด้านหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Centrifugal Pump เครื่องสูบหอยโข่ง
เครื่องสูบน้ำซึ่งมีใบพัดหมุน ทำให้เกิดความดันในของเหลวด้วยความเร็ว ที่ได้จากแรงหนีศูนย์กลาง [สิ่งแวดล้อม]
Centrifugal Drying การทำแห้งโดยการหมุนเหวี่ยง
การทำให้สลัดจ์หรือน้ำเสียจากโรงงานแห้งบาง ส่วนโดยการหมุนเหวี่ยง [สิ่งแวดล้อม]
Centrifugal Dewatering การรีดน้ำโดยการหมุนเหวี่ยง
การรีดน้ำบางส่วนออกจากสลัดจ์โดยการหมุน เหวี่ยง [สิ่งแวดล้อม]
Centrifugal Flotation Technicsวิธีการลอยตัวและปั่น [การแพทย์]
Centrifugal Forceแรงหนีศูนย์,แรงเหวี่ยง,แรงเหวี่ยงศูนย์กลาง [การแพทย์]
Centrifugal Force, Relativeแรงเหวี่ยงสัมพันธ์,ความแรงในการปั่น [การแพทย์]
Centrifugal Methodการใช้แรงเหวี่ยง [การแพทย์]
Centrifugal Propertiesคุณสมบัติแรงเหวี่ยง [การแพทย์]
Centrifugal Techniqueเทคนิคหนีศูนย์กลาง [การแพทย์]
Centrifugallyทิศทางออกนอก [การแพทย์]
Fibers, Centrifugalเซนตริฟูกาลไฟเปอร์ [การแพทย์]
Filters, Centrifugalเครื่องกรองแบบใช้เแรงเหวี่ยง [การแพทย์]
centrifugal pumpcentrifugal pump, เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Leukapheresis, Centrifugalวิธีปั่นแยก [การแพทย์]
Multiorifice-Centrifugal Processขบวนการมัลติออริฟิซ-เซนตริฟิลกาล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
centrifugal pump (n) ปั้มหอยโข่ง ปั้มน้ำที่อาศัยหลักการหมุนเหวี่ยง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're going to be wondering if the centrifugal force Is going to make the baby's head start crowning.แต่พวกเขาจะสงสัยว่า มันจะทำให้เด็กแขนขาหลุดหรือเปล่า Wheels (2009)
- What I'm saying is the centrifugal force of Batman's batarang would undoubtedly penetrate the Joker's force field,- นายมันขี้โม้ว่ะ - ฉันกำลังพูดถึงแรงเหวี่ยง Kick-Ass (2010)
The centrifugal force would be too much to stop.แรงบังคับเหวี่ยงมันมากเกินไปที่จะหยุด Audition (2010)
Uh, see we figured that if I push him down the field fast enough, the centrifugal...เราแก้ไขมันได้ ถ้าเราเอาเขาลงสนาม ถ้าเขาเร็วพอจะเป็นศูนย์กลาง Audition (2010)
Centrifugal.ศูนย์กลาง! Audition (2010)
Centrifugal force.Audition (2010)
Yeah, um... so, hey, speaking of money, how are you feeling about helping the physics department get a cryogenic centrifugal pump and molecular sieve?คุณรู้สึกยังไงกับการช่วยแผนฟิสิกส์ ซื้อเครื่องหัวปั๊มไนโตรเจนเหลว และสารดูดความชื้น ฉันต้องบอกว่า เธอโน้มน้าวใจฉันได้เก่งมาก The Benefactor Factor (2011)
Well, Mrs. Latham said she was seriously considering donating money so we could get a cryogenic centrifugal pump...ยอดเลย แล้วก็เอาลิ้นยัดลงคอยหอยฉัน The Benefactor Factor (2011)
But we need a cryogenic centrifugal pump.ลืมมันซะ มันจะไม่เกิดขี้นแน่ The Benefactor Factor (2011)
Looks like it was thrown clear by the centrifugal force of the whirling fan.ดูเหมือนจะถูกโยน The Secrets in the Proposal (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
centrifugalThis is centrifugal force, and Newton viewed it as as absolute motion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงหนีศูนย์กลาง[N] centrifugal force, Syn. แรงเหวี่ยง, Thai definition: แรงที่กระทำต่อเทหวัตถุในขณะที่เทหวัตถุนั้นเคลื่อนที่เป็นทางวงกลม แรงนี้มีแนวทิศออกจากจุดศูนย์กลางของทางวงกลมนั้นและมีขนาดเท่ากับแรงสู่ศูนย์กลาง, Notes: (ฟิสิกส์)
แรงเหวี่ยง[N] centrifugal force, Syn. แรงหนีศูนย์กลาง, Example: ใจของคนนั้นเหมือนลูกตุ้มนาฬิกา ที่แกว่งไปมาตามแรงเหวี่ยงของอารมณ์, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แรงหนีศูนย์กลาง[n.] (raēng-nisūnklāng) EN: centrifugal force   FR: force centrifuge [f]
แรงเหวี่ยง[n. exp.] (raēng wīeng) EN: centrifugal force   FR: force centrifuge [f]
สูบหอยโข่ง[n. exp.] (sūp høikhōng) EN: centrifugal pump   

CMU English Pronouncing Dictionary
CENTRIFUGAL    S EH0 N T R IH1 F Y IH0 G AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
centrifugal    (j) (s e1 n t r i1 f y u g l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fliehkraft {f}centrifugal force [Add to Longdo]
Fliehkraft...centrifugal [Add to Longdo]
Kreisel...centrifugal [Add to Longdo]
Kreiselpumpe {f}rotary pump; centrifugal pump [Add to Longdo]
Radialverdichter {m} [techn.]centrifugal compressor [Add to Longdo]
Schleuderguss {m}centrifugal casting [Add to Longdo]
Zentrifugal...centrifugal [Add to Longdo]
Zentrifugalkraft {f}centrifugal force [Add to Longdo]
Zentrifugalmoment {n}centrifugal moment [Add to Longdo]
zentrifugal {adj}centrifugal [Add to Longdo]
zentrifugal {adv}centrifugally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
渦巻きポンプ[うずまきポンプ, uzumaki ponpu] (n) centrifugal pump [Add to Longdo]
遠心花序[えんしんかじょ, enshinkajo] (n) centrifugal inflorescence [Add to Longdo]
遠心性[えんしんせい, enshinsei] (adj-no) efferent; centrifugal [Add to Longdo]
遠心鋳造[えんしんちゅうぞう, enshinchuuzou] (n) centrifugal casting [Add to Longdo]
遠心的[えんしんてき, enshinteki] (adj-na) centrifugal [Add to Longdo]
遠心分[えんしんぶん, enshinbun] (n) centrifugal [Add to Longdo]
遠心分離機[えんしんぶんりき, enshinbunriki] (n) centrifuge; centrifugal machine [Add to Longdo]
遠心分離法[えんしんぶんりほう, enshinbunrihou] (n) centrifugal separation method; centrifuge process; centrifugation method [Add to Longdo]
遠心力[えんしんりょく, enshinryoku] (n) centrifugal force; (P) [Add to Longdo]
立形多段渦巻きステンレスポンプ[たてがたただんうずまきステンレスポンプ, tategatatadan'uzumaki sutenresuponpu] (n) vertical multistage centrifugal stainless pomp [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
离心[lí xīn, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄣ, / ] centrifugal (force) [Add to Longdo]
离心力[lí xīn lì, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˋ, / ] centrifugal force [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top