ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

central europe

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -central europe-, *central europe*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Central Europeยุโรปกลาง [TU Subject Heading]
Central European Free Trade Agreementเขตการค้าเสรียุโรปกลาง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบันประกอบด้วยประเทศยุโรปกลาง 7 ประเทศ ได้แก่ ฮังการี โปแลนด์ เช็ก สโลวัก สโลเวเนีย โรมาเนีย และบัลแกเรีย [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยุโรปกลาง[n. prop.] (Yurōp Klāng) EN: Central Europe   FR: Europe centrale [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アシュケナジム[, ashukenajimu] (n) (See セファルディム) Ashkenazim (Jews of Central European descent) [Add to Longdo]
中欧[ちゅうおう, chuuou] (n) Central Europe; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top