ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cashiers

K AE2 SH IH1 R Z   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cashiers-, *cashiers*, cashier
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cashiersพนักงานรับจ่ายเงิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everyone here, everyone from the miners... to the cashiers at the grocery store.นี่ วีนอม อุโมงค์ 5 มันคือนรกที่คุณทำ My Bloody Valentine (2009)
All cashiers please come to the front.All cashiers please come to the front. Setup (2011)
All cashiers to the front.All cashiers to the front. Setup (2011)
I'm sure there are more pleasant cashiers.ต้องมีแคชเชียร์ ที่อารมณ์ดีกว่านี้แน่ The Bump in the Road (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CASHIERS    K AE2 SH IH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cashiers    (v) kˈæʃˈɪəʴz (k a1 sh i@1 z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top