หรือคุณหมายถึง cash surrender valü?
Search result for

cash surrender value

(3 entries)
(0.0877 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cash surrender value-, *cash surrender value*
English-Thai: Longdo Dictionary
Cash Surrender Value(n ) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cash surrender valueมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ดู cash value [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cash surrender value
   n 1: the amount that the insurance company will pay on a given
      life insurance policy if the policy is cancelled prior to
      the death of the insured

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Cash Surrender Value ( K AE1 SH S ER0 EH1 N D ER0 V AE1 L Y UW0)

 


  

 
Cash Surrender Value
 • เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย [LongdoEN]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
Crash, Crashs, ach, sah, CAD, Ch, Sh, Cache, Cathy, rasch, Vase, Aas, Ass, Ast, CDs, CSU, Gas, SAS, las, nah, was, Flash, acht, BASF, Bach, Base, Bass, Bast, Bush, Caen, Café, Camp, Dach, Fach, Fass, Gase, Gast, Hase, Hass, Last, Mast, NASA, Nase, Oase, Pass, Rast, Task, dass, fach, fast, lass, last, mach, nach, nass, rasa, rase, rast, wach, Bahn, Hahn, Jahn, Kahn, Lahn, Wahn, Zahn, Casino, sacht, rasen, Canon, Fasan, Jacht, Macht, Nacht, Pacht, Wacht, Yacht, haschen, naschen, Fassen, Lassen, fassen, hassen, lassen, Asien, Aachen, fachen, fasten, hasten, lasten, machen, pushen, rasten + surren blaue, Valuten, laue, Vakuen, valide, Alu, Aue, faule, flaue, jaule, klaue, maule, Valium, Valuta, ovale, Balte, balge, balle, Aale, Alge, Vase, Wale, aale, alle, alte, haue, kaue, male, raue, saue, taue, vage, blau, lau, Falke, Falle, Falte, Falze, Galle, Halde, Halle, Halme, Halte, Malus, Malve, Palme, Salbe, Salut, Salve, Volke, Walde, Walze, aalte, falbe, falle, falte, falze, halbe, kalte, lalle, malte, salze, volle, walle, walte, walze, Bali, faulen, jaulen, klauen, maulen, Bau, Au, Gaul, Klau, Maul, Paul, Saul, au, faul, flau, Balken, Ballen, Valenz, Volumen, balgen, ballen, Alben, Alpen, hauen, kauen, oval, rauen, sauen, tauen, Ball, Dali, Kali

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top