ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brackish waters

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brackish waters-, *brackish waters*, brackish water
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา brackish waters มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *brackish waters*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brackish water ecologyนิเวศวิทยาน้ำกร่อย [TU Subject Heading]
Brackish water fishesปลาน้ำกร่อย [TU Subject Heading]
Brackish watersน้ำกร่อย [TU Subject Heading]
Brackish Water Depositตะกอนน้ำกร่อย
ตะกอนที่น้ำกร่อยพัดพามาทับถมแล้วเกิดเป็นดิน ในประเทศไทยพบที่ราบภาคกลางตอนใต้ ตั้งแต่แถวทุ่งรังสิตขึ้นไปถึงจังหวัดอยุธยา ดินที่เกิดจากตะกอนน้ำกร่อยนี้จะเป็นดินเปรี้ยวจัด ในชั้นหน้าตัดของดินมักจะพบสารสีเหลืองคล้างฟางข้าว เกิดขึ้นในดินชั้นใดชั้นหนึ่ง สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน [สิ่งแวดล้อม]
Brackish Water Sediment ตะกอนน้ำกร่อย
ตะกอนที่น้ำกร่อยพัดพามาทับถมแล้วเกิดเป็นดิน ในประเทศไทยพบที่ราบภาคกลางตอนใต้ ตั้งแต่แถวทุ่งรังสิตขึ้นไปถึงจังหวัดอยุธยา ดินที่เกิดจากตะกอนน้ำกร่อยนี้จะเป็นดินเปรี้ยวจัด ในชั้นหน้าตัดของดินมักจะพบสารสีเหลืองคล้างฟางข้าว เกิดขึ้นในดินชั้นใดชั้นหนึ่ง สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน [สิ่งแวดล้อม]
brackish waterbrackish water, น้ำกร่อย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำกร่อย[N] brackish water, Example: น้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งกุลาดำเป็นน้ำกร่อยที่ต้องมีค่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสม, Thai definition: น้ำจืดปนน้ำเค็ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำกร่อย[n. exp.] (nām krǿi) EN: brackish water   FR: eau saumâtre [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brackwasser {n}brackish water [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
汽水[きすい, kisui] (n) brackish water [Add to Longdo]
汽水域[きすいいき(uK), kisuiiki (uK)] (n) brackish waters (of an estuary) [Add to Longdo]
半塩水[はんえんすい, han'ensui] (n) brackish water [Add to Longdo]
半鹹水[はんかんすい, hankansui] (n) brackish water [Add to Longdo]
鹹水[かんすい, kansui] (n) brackish water; brine; salt water [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top