ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bierkiste

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bierkiste-, *bierkiste*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bierkiste มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bierkiste*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So I'm in the back stacking beer cases when I notice him walking to the checkout stand carrying his jug of wine.Ich war hinten draußen und hab Bierkisten gestapelt, als ich gesehen habe, wie er mit dieser Flasche Wein zur Kasse ging. Time in a Bottle (1988)
- with a beer crate? - Oh, no, no, no.Welche Frau steht auf einer BierkisteSparks Fly (2012)
- I imagined 12 cases of beer.Ich stellte mir 12 Bierkisten vor. Last Dollar (Fly Away) (2017)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bierkiste(n) |die, pl. Bierkisten| ลังเบียร์, ลังที่บรรจุเบียร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top