ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bergman

B ER1 G M AH0 N   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bergman-, *bergman*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-What if I were Ingrid Bergman?- อะไรถ้าผมอิงกริดเบิร์กแมน? The Godfather (1972)
No, I wouldn't like you better if you were Ingrid Bergman.ไม่ฉันไม่อยากให้คุณดีกว่าถ้าคุณอิงกริดเบิร์กแมน The Godfather (1972)
-What about Ingrid Bergman?แล้วอิงกริด เบิร์กแมนล่ะ Oh, God! (1977)
-Ingrid Bergman?อิงกริด เบิร์กแมน Oh, God! (1977)
Max Bergman.แม็กซ์ เบิร์แมน Mea Makamae (2011)
Please meet our special guest, my art dealer and the owner of the Bergman gallery...เชิญพบกับแขกพิเศษของเรา นักธุรกิจด้านศิลปะ และยังเป็นเจ้าของห้องภาพเบิร์กแมนอีกด้วย Suspicion Song (2011)
Felix Bergman.เฟลิกซ์ เบิร์กแมน Suspicion Song (2011)
Mr. Bergman, hi. Uh, remember me?คุณเบิร์คแมน สวัสดีค่ะ จำฉันได้ไหม ? Putting It Together (2011)
Mr. Bergman, I wouldn't ask if it wasn't really important.คุณเบิร์คแมนคะ ฉันจะไม่มาขอเรื่องแบบนี้\ เลยนะคะ ถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆ Putting It Together (2011)
As you know, Bergman is my adopted name.อย่างที่รู้ เบิร์กแมนเป็นนามสกุลของ พ่อแม่บุญธรรมของผม Ha'alele (2012)
Bergman's, right?ร้านเบิร์กแมน ใช่ไหมคะ? Frederick Barnes (No. 47) (2013)
That's the window that Humphrey Bogart and Ingrid Bergman looked out of in Casablanca.หน้าต่างบานนั้นไง ที่ ฮัมฟรีย์ โบการ์ต กับ อิงกริด เบิร์กแมน มองออกมาใน "คาซาบลังกา" La La Land (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
BERGMAN    B ER1 G M AH0 N
BERGMANN    B ER1 G M AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
Bergman(n) |der, pl. Bergleute/Bergmänner| คนงานเหมืองแร่, กรรมกรเหมืองแร่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergmann {m} | Bergleute {pl}collier | colliers [Add to Longdo]
Bergmann {m} | Bergmänner {pl}pitman | pitmen [Add to Longdo]
Bergmann {m}digger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
坑夫[こうふ, koufu] Bergmann [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bergman
   n 1: Swedish film actress (1915-1982) [syn: {Bergman}, {Ingrid
      Bergman}]
   2: Swedish film director who used heavy symbolism and explored
     the psychology of the characters (born 1918) [syn: {Bergman},
     {Ingmar Bergman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top