ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aversion therapy

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aversion therapy-, *aversion therapy*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aversion Therapyอะเวอร์ชั่นเทอราปี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The standard drug for this kind of cutting-edge aversion therapy.ยามาตรฐาน สำหรับการบำบัดด้วยสิ่งเร้าที่ไม่พึงประสงค์ในประเภทนี้ I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
I'm not an aversion therapy advocate, but I thought it made sense in the moment.ผมไม่ได้สนับสนุนวิธีการบำบัดด้วยสิ่งเร้าที่ไม่พึงประสงค์ แต่ผมคิดว่าวิธีนี้มันเข้าท่าในตอนนั้น I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
That's a form of aversion therapy.นั่นมาจากการบำบัดความไม่พอใจ Nanny Dearest (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aversion therapy
   n 1: any technique of behavior modification that uses unpleasant
      stimuli in a controlled fashion to alter behavior in a
      therapeutic way; primarily used for alcoholism or drug
      abuse (but with little success)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top