Search result for

arteries

(29 entries)
(0.9078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arteries-, *arteries*, arterie , artery
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arteriesหลอดเลือดแดง [TU Subject Heading]
Arteriesเส้นโลหิตแดง, หลอดเลือดแดง, อาร์เทอรี่ส์, เส้นเลือดแดง [การแพทย์]
Arteries and Arterioles, Smallหลอดเลือดแดงเล็ก [การแพทย์]
Arteries, Basalเบซัลอาร์เตอรี่ [การแพทย์]
Arteries, Centralหลอดเลือดเซนทรัล [การแพทย์]
Arteries, Elasticเส้นเลือดแดงขนาดใหญ่, หลอดเลือดแดงอีลาสติก, หลอดเลือดแดงอีลาสติค [การแพทย์]
Arteries, Extrapulmonaryหลอดเลือดแดงนอกปอด [การแพทย์]
Arteries, Facialเส้นเลือดแดงเฟเชียลอเทอรี่ [การแพทย์]
Arteries, Genicularหลอดเลือดแดงหล่อเลี้ยงเข่า [การแพทย์]
Arteries, Glutealแขนงหลอดเลือดแดงเลี้ยงบริเวณเชิงกราน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nothing in the anterior or posterior cerebral arteries.ไม่มีในส่วนหน้า หรือส่วนหลัง ของเส้นเลือดซีลีบรัม Emancipation (2008)
Arteries are fine.เส้นเลือดปกติดี.. Emancipation (2008)
You know what lard does to your arteries?คุณรู้มั้ยน้ำมันหมูมันทำอะไรกับเส้นเลือดหัวใจคุณ? Nights in Rodanthe (2008)
The blood is drained through the jugular vein and replaced with embalming fluid through onethe major arteries.แล้วแทนที่ด้วยน้ำยาดองศพ เข้าไปในเส้นเลือดใหญ่ ปกติก็จะใช่เวลาสักสองสามชั่วโมง Cold Comfort (2009)
He was stabbed 9 times, but no major arteries were hit.เขาถูกแทง 9 แห่ง แต่ไม่โดนเส้นเลือดใหญ่ Faceless, Nameless (2009)
Her uterine arteries are engorged.มีเลือดคั่งที่เส้นเลือบริเวณมดลูกของเธอ Blink (2010)
- Those arteries are huge. - That's why I'm gonna be very, very careful. Scalpel.เส้นเลือดแดงพวกนั้นใหญ่มากเลยนะ นั่นทำให้ฉันต้องระวังมากๆขึ้น ขอมีด Blink (2010)
I'm 95% confident I can get around the arteries.ฉันมั่นใจ 95% ว่าฉันจะเข้าไปรอบๆเส้นเลือดนี้ได้ Blink (2010)
Yes, it was risky, and, yes, most surgeons would've jumped ship at the sight of the engorged arteries.ใช่ มันเสี่ยง และใช่ ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่จะโดดข้าม บริเวณที่เห็นว่ามีเส้นเลือดกำลังโป่งอยู่นั่นไป Blink (2010)
Well, addison nicked one of the uterine arteries.ตอนนี้ แอดดิสันตัด uterine artery ไปเส้นนึง (uterine artery=เส้นเลือดแดงที่ส่งเลือดมาเลี้ยงมดลูก) I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
She was first owned by Sal Moriarty, an alcoholic with two ex-wives and three blocked arteries.เจ้าของคนแรกคือ แซล มอริอาตี้ ขี้เหล้าที่มีเมียสองคน กับเส้นเลือดอุดตันสามที่ Swan Song (2010)
The wounds are strategically placed so they miss the major arteries but inflict maximum pain.แผลเหล่านี้/Nถูกวางตำแหน่งไว้อย่างดี พวกเขาแทง/Nเส้นเลือดใหญ่พลาด แต่มันก็ทำให้เจ็บปวดอย่างถึงที่สุด Remembrance of Things Past (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTERIES    AA1 R T ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arteries    (n) (aa1 t @ r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
動脈硬化[どうみゃくこうか, doumyakukouka] (n,vs) arteriosclerosis; hardening of the arteries; (P) [Add to Longdo]
動脈硬化症[どうみゃくこうかしょう, doumyakukoukashou] (n) arteriosclerosis; hardening of the arteries [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脉络[mài luò, ㄇㄞˋ ㄌㄨㄛˋ, / ] arteries and veins in general; network of blood vessels; fig. the general scheme of things [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Artery \Ar"ter*y\, n.; pl. {Arteries}. [L. arteria windpipe,
   artery, Gr. ?.]
   1. The trachea or windpipe. [Obs.] "Under the artery, or
    windpipe, is the mouth of the stomach." --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) One of the vessels or tubes which carry either
    venous or arterial blood from the heart. They have tricker
    and more muscular walls than veins, and are connected with
    them by capillaries.
    [1913 Webster]
 
   Note: In man and other mammals, the arteries which contain
      arterialized blood receive it from the left ventricle
      of the heart through the aorta. See {Aorta}. The
      pulmonary artery conveys the venous blood from the
      right ventricle to the lungs, whence the arterialized
      blood is returned through the pulmonary veins.
      [1913 Webster]
 
   3. Hence: Any continuous or ramified channel of
    communication; as, arteries of trade or commerce.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top