ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aquifer

AE1 K W AH0 F ER0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aquifer-, *aquifer*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquifer(แอค'วิเฟอะ) n. ส่วนของพื้นดินหรือหินที่มีน้ำแข็งอยู่. -aquiferous adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aquifer; water horizonชั้นหินอุ้มน้ำ, ชั้นน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aquiferชั้นหินใต้ผิวดินที่มีคุณสมบัติยอมให้น้ำซึมเข้าได้โดยง่าย
ในทางปิโตรเลียม Aquifer จะต้องประกอบด้วยชั้นหินที่ยอมให้น้ำมันดิบหรือก๊าซไหลซึมผ่านได้อยู่ด้านล่าง และชั้นหินที่ไม่ยอมให้น้ำมันหรือก๊าซซึมผ่านได้อยู่ด้านบน (หรือที่เรียกว่าหินปิดกั้น) และจะต้องมีช่องว่างสำหรับกักเก็บน้ำมันหรือก๊าซได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Aquifer ชั้นหินอุ้มน้ำ
ชั้นหินที่มีสมบัติยอมให้น้ำซึมเข้าได้โดยง่าย เนื่องจากมีช่องว่างระหว่าง เม็ดแร่กว้างหรือมีโพรงหรือรอยแตกต่อเนื่องกัน จึงทำให้เก็บน้ำไว้ได้เป็น ปริมาณมากจนกลายเป็นแหล่งน้ำใต้ดิน ชั้นหินนี้อยู่ในเขตอิ่มน้ำ ตัวอย่าง ได้แก่ หินทราย หินปูน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
aquiferaquifer, ชั้นหินอุ้มน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Aquifersชั้นหินอุ้มน้ำ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aquifer (n) ชั้นหินอุ้มน้ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The underground aquifers are drying out.แหล่งน้ำใต้ดินกำลังเหือดแห้งลง Home (2009)
Damage to the aquifer in the northwest quadrant.เสียหายทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับ The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
Releases water that feeds these aquifers here.ปล่อยน้ำมาตรงชั้นหินอุ้มน้ำพวกนี้ Armageddon Protocol (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
AQUIFER AE1 K W AH0 F ER0
AQUIFERS AE1 K W AH0 F ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
帯水層[たいすいそう, taisuisou] (n) aquifer [Add to Longdo]
涵養[かんよう, kanyou] (n,vs) (1) cultivation; fostering; training; (2) penetration, e.g. surface water into an aquifer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 aquifer \aquifer\ n.
   1. an underground bed or layer yielding ground water for
    wells and springs etc.; as, the Oglala aquifer. The water
    contained in an aquifer may be of great age, and in such
    cases is sometimes called
 
   {fossil water}.
    [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aquifer
   n 1: underground bed or layer yielding ground water for wells
      and springs etc

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top