ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aliquots

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aliquots-, *aliquots*, aliquot
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา aliquots มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *aliquots*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aliquot[ADJ] เป็นตัวหารได้พอดี
aliquot[N] ส่วนที่หารลงตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aliquot(แอล' ลิโควท) adj. เป็นตัวหารได้พอดี ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนชองทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงด้วย. -n. ส่วนที่หารลงตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aliquot partส่วนลงตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aliquot Methodวิธีอลิควอท, วิธีอลิคว๊อท [การแพทย์]
Aliquot Partส่วนอลิคว็อท [การแพทย์]
Aliquot Portionส่วนอะลิควอต [การแพทย์]
Aliquotsส่วนย่อย, แบ่งเก็บเป็นส่วนละน้อยๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then he wheeled the cart with the A bottles into the aliquoting room, as per procedure.Dann brachte er die A-Proben gemäß den Vorschriften zur Aliquotierung. Icarus (2017)
To escape all the video recording, aliquoting room was like this.Um den Kameras zu entgehen, sah der Aliquotierungsraum so aus. Icarus (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top