ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agricultural export

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agricultural export-, *agricultural export*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา agricultural export มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *agricultural export*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural exportสินค้าเกษตรส่งออก [เศรษฐศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การส่งออกสินค้าเกษตร[n. exp.] (kān song-øk sinkhā kasēt) EN:agricultural exports   FR: exportations agricoles [fpl]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agrarexport {m} | Agrarexporte {pl}agricultural export; agri export | agricultural exports; agri exports [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top