ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aggressive behavior

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aggressive behavior-, *aggressive behavior*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aggressive Behaviorพฤติกรรมก้าวร้าว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The infected seem to show signs of aggressive behavior.ผู้คนที่ติดเชื้อ ดูจะแสดงอาการของ... . ความก้าวร้าว... [Rec] 2 (2009)
Apparently, I "continue to exhibit a pattern of aggressive behavior."เห็นได้อย่างชัดเจน ฉันคงจะแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าว อันธพาลมากเกินไป NS (2010)
Or maybe he needs to change to a drug that's proven more effective in controlling aggressive behavior.หรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นตัวที่แรงกว่า จะได้คุมอารมณ์อยู่ Love & Other Drugs (2010)
Spencer, she recognizes self-destructive, aggressive behavior.สเปนเซอร์ เธอตระหนักว่าเธอทำร้ายตัวเอง มีพฤติกรรมก้าวร้าว What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
Spencer, she recognizes self-destructive aggressive behavior.สเปนเซอร์ เธอรู้จักอาการทำร้ายตัวเอง Hot Water (2013)
The infected chimps showed signs of erratic and aggressive behavior...พวกลิงที่ได้รับเชื้อมีพฤติกรรมก้าวร้าว และผิดปกติ Dawn of the Planet of the Apes (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พฤติกรรมก้าวร้าว[n. exp.] (phreuttikam kāorāo) EN: aggressive behaviour ; aggressive behavior (Am.)   FR: comportement agressif [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top