ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apprenticeship

AH0 P R EH1 N T AH0 S SH IH2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apprenticeship-, *apprenticeship*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
apprenticeship(n) การฝึกงาน, การฝึกหัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apprenticeshipการเป็นลูกมือฝึกหัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apprenticeship programsโปรแกรมช่างฝึกหัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's gonna be starting an apprenticeship at the infirmary with me tomorrow.เธอกำลังจะไปฝีกงานกับฉัน ที่สถานพยาบาลพรุ่งนี้ The Runaway (2011)
Ok. Uhh! ♪ Criminal Minds 8x06 ♪ The Apprenticeship Original Air Date on November 7, 2012ตกลง Criminal Minds S08E06 "The Apprenticeship" On Air 07 November 2012 The Apprenticeship (2012)
Apparently, your apprenticeship is at an end.ดูเหมือนการฝึกงานของนายจบลงแล้วนะ Out of Control (2012)
When Sara was first brought before my father, The moment he weighed her apprenticeship or her execution, She bore witness to a demonstration of his power, เมื่อซาร่า ถูกนำมาพบพ่อฉันครั้งแรก แต่ซาร่า... Nanda Parbat (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apprenticeshipApprenticeship is a system where you eat, sleep and live with your master and are taught various martial arts know-how and secrets.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPRENTICESHIP AH0 P R EH1 N T AH0 S SH IH2 P
APPRENTICESHIPS AH0 P R EH1 N T AH0 S SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apprenticeship (n) ˈəprˈɛntɪʃɪp (@1 p r e1 n t i sh i p)
apprenticeships (n) ˈəprˈɛntɪʃɪps (@1 p r e1 n t i sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesellenbrief { m }apprenticeship diploma [Add to Longdo]
Lehrlingsausbildung { f }apprenticeship training [Add to Longdo]
offene Lehrstellenapprenticeship openings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
家事見習;家事見習い[かじみならい, kajiminarai] (n) apprenticeship in the running of a household; prospective bride who undertakes an apprenticeship to learn housekeeping [Add to Longdo]
勤め上げる[つとめあげる, tsutomeageru] (v1, vt) to serve out one's apprenticeship; to serve out one's time [Add to Longdo]
勤め奉公[つとめぼうこう, tsutomeboukou] (n) apprenticeship [Add to Longdo]
行儀見習[ぎょうぎみならい, gyougiminarai] (n) learning good manners through apprenticeship (to an upper-class family) [Add to Longdo]
丁稚奉公[でっちぼうこう, decchiboukou] (n, vs) apprenticeship [Add to Longdo]
弟子入り[でしいり, deshiiri] (n, vs) apprenticeship; enrolling; (P) [Add to Longdo]
徒弟制度[とていせいど, toteiseido] (n) an apprentice system; apprenticeship [Add to Longdo]
年季;年期[ねんき, nenki] (n) (1) period of an apprentice's contract (usu. ten years); (2) (abbr) (See 年季奉公) apprenticeship; indentureship; indenture; (3) (年期 only) one-year period [Add to Longdo]
年季奉公;年期奉公[ねんきぼうこう, nenkiboukou] (n) apprenticeship; indentureship; indenture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apprenticeship \Ap*pren"tice*ship\, n.
   1. The service or condition of an apprentice; the state in
    which a person is gaining instruction in a trade or art,
    under legal agreement.
    [1913 Webster]
 
   2. The time an apprentice is serving (sometimes seven years,
    as from the age of fourteen to twenty-one).
    [1913 Webster] Appressed

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apprenticeship
   n 1: the position of apprentice

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top