ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anesthesiologist

AE2 N AH0 S TH IY2 Z IY0 AA1 L AH0 JH IH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anesthesiologist-, *anesthesiologist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
anesthesiologist(n) วิสัญญีแพทย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anesthesiologist(n) แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาสลบหรือยาชา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anesthesiologist(แอนเนสธีซิออล' โลจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาสลบหรือชา, วิสัญญีแพทย์, Syn. anaesthe- siologist

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anesthesiologistsวิสัญญีแพทย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry, Madame President, but the anesthesiologist is ready now.ขอโทษนะค่ะ ท่าน ปธน. หมอพร้อมแล้วค่ะ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Okay. Thanks. Anesthesiologist to ER stat.โอเค ขอบคุณ มีปัญหาอะไร ตอนบุกเข้าไปไหม That Woman's Never Been a Victim Her Entire Life (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANESTHESIOLOGIST AE2 N AH0 S TH IY2 Z IY0 AA1 L AH0 JH IH0 S T
ANESTHESIOLOGIST AE2 N AH0 S TH IY2 Z IY0 AA1 L AH0 JH IH0 S T S
ANESTHESIOLOGIST AE2 N AH0 S TH IY2 Z IY0 AA1 L AH0 JH IH0 S

Japanese-English: EDICT Dictionary
麻酔医[ますいい, masuii] (n) anesthesiologist; anaesthesiologist; anesthetist; anaesthetist [Add to Longdo]
麻酔科医[ますいかい, masuikai] (n) anesthesiologist; anaesthesiologist; anesthetist; anaesthetist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anesthesiologist
   n 1: a specialist who administers an anesthetic to a patient
      before he is treated [syn: {anesthesiologist},
      {anesthetist}, {anaesthetist}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top