ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

3-d

TH R IY1 D IY2   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -3-d-, *3-d*, 3-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
3-D filmsภาพยนตร์ 3 มิติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah. It's 3-D, too.แบบสามมิติซะด้วย The Lawnmower Man (1992)
but at least you'll know the truth and let the healing begin, and by "healing," i mean a 3-day f flush.แต่อย่างน้อย เธอก็จะได้รู้ความจริง และจะได้เริ่มการรักษาเยียวยา และ การรักษาเยียวยานั่น\ ฉันหมายถึง ล้างท้องซัก 3 วัน How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Are you done with your armchair analysis, 3-Divorce annie?พูดจบหรือยัง แม่นางสามโบสถ์หย่าสามครั้ง? Hello, Little Girl (2008)
I used the tire's 3-D profile to calculate the weight of these cars in relation to the depth of the tire impressions from the scene.ฉันใช้ข้อมูลแบบ 3 มิติของยางในการคำนวณน้ำหนักของรถ สัมพันธ์กับความลึกของยางที่ได้จากที่เกิดเหตุ Veritas (2008)
The new software allows us to photograph the treads, and then send the 3-D image back to the lab, or in this case, the A.V. Hummer, wirelessly.ซอฟท์แวร์ใหม่ช่วยให้เราถ่ายภาพรอยพวกนี้ และส่งภาพสามมิติกลับไปที่แลปได้ หรือในกรณีนี้ Wrecking Crew (2008)
Because we need the 3-d elements to moveเพราะเราต้องการให้สิ่งของที่เป็น 3 มิติ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
To make sure that the 3-d stuff that's incorporatedจะช่วยให้ของ 3 มิติ ที่ไม่ร่วมมือ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
-It's in 3-D.- หนังสามมิติเขียวนะ . The Final Destination (2009)
Put on your 3-D glasses right now.สวมแว่นสามมิติตอนนี้เลย Chuck Versus the Third Dimension (2009)
We film it in 3-D.เราในหนัง3-ดี Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
This 3-D's amazing.ภาพยนตร์ 3 มิตินี่เจ๋งจริง! Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
They got 3-D coming out, like, any day now.พวกเขาผลิต 3-D ออกมาด้วย ดูเหมือนจะวางตลาดขายเร็วๆนี้ด้วย Breakage (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
3-D    TH R IY1 D IY2

Japanese-English: EDICT Dictionary
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 3-D \3-D\ n.
   1. a movie with images having three dimensional form or
    appearance.
 
   Syn: three-D, 3D
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 3-D
   n 1: a movie with images having three dimensional form or
      appearance [syn: {three-D}, {3-D}, {3D}]
   2: having a three-dimensional form or appearance; "aren't dreams
     always in 3-D?" [syn: {three-D}, {3-D}, {3D}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top