ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-zak-

Z AE1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zak, *zak*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ZAK Z AE1 K
ZAKI Z AA1 K IY0
MUZAK M Y UW1 Z AE0 K
OZAKI OW0 Z AA1 K IY0
TEZAK T EH1 Z AH0 K
KOZAK K OW1 Z AH0 K
ROZAK R OW1 Z AH0 K
LIZAK L IH1 Z AH0 K
WASZAK V AA1 SH AH0 K
KAZAKH K AE1 Z AE0 K
LUCZAK L AH1 CH AE0 K
JERZAK Y ER1 Z AH0 K
SLEZAK S L EH1 Z AH0 K
OLCZAK OW1 L CH AE0 K
PRAZAK P R AA1 Z AH0 K
ROSZAK R AA1 SH AH0 K
KORCZAK K AO1 R CH AE0 K
SENZAKI S EY0 N Z AA1 K IY0
WALCZAK V AA1 L CH AE0 K
MARCZAK M AA1 R CH AE0 K
OKAZAKI OW0 K AA0 Z AA1 K IY0
WITCZAK V IH1 T CH AE0 K
STASZAK S T AA1 SH AH0 K
BLASZAK B L AA1 SH AH0 K
BARCZAK B AA1 R CH AE0 K
JURCZAK Y ER1 CH AE0 K
JANCZAK Y AE1 N CH AE0 K
KAZAKHS K AE1 Z AE0 K S
WILCZAK V IH1 L CH AE0 K
TOMCZAK T AA1 M CH AE0 K
SOBCZAK S AA1 B CH AE0 K
ANTCZAK AE1 N T CH AE0 K
FRONCZAK F R AA1 N CH AE0 K
ANDREZAK AE1 N D R AH0 Z AE0 K
ZAKARIAN Z AH0 K EH1 R IY0 AH0 N
ZAKHAROV Z AE1 K ER0 AA0 V
ADAMCZAK AA1 D AH0 M CH AE0 K
PIETRZAK P IY1 T ER0 Z AE0 K
BANASZAK B AH0 N AA1 SH AH0 K
NARAZAKI N AA2 R AA0 Z AA1 K IY0
MIYAZAKI M IY2 Y AA0 Z AA1 K IY0
KISZCZAK K IH1 SH AE0 K
SZYMCZAK SH IH1 M CH AE0 K
KRAWCZAK K R AA1 V CH AE0 K
KLIMCZAK K L IH1 M CH AE0 K
KASPRZAK K AA1 S P ER0 Z AH0 K
YAMAZAKI Y AA2 M AA0 Z AA1 K IY0
MATUSZAK M AH0 T AH1 SH AH0 K
STANCZAK S T AE1 N CH AE0 K
KISZCZAK K IH1 Z AE0 K

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zakatซะกาต [TU Subject Heading]
Fragments, Okazakiท่อนสั้นๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zakIt was not long before Mr Yamazaki recovered.
zakMiyazaki is not what it used to be.
zakKounosuke Sakazaki belongs to "THE ALFEE".
zakAn izakaya is a Japanese style pub.
zakYou will be interested to know that we have just introduced our new Managing Director, Mr Masaru Ezaki.
zakI've got to find the cause quickly, get out of this slump and live up to Mr. Tanizaki's expectations.
zakNo pro golfer in Japan is so popular as J. Ozaki.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาซัคสถาน[Khāsaksathān] (n, prop) FR: Kazakhstan [ m ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Kazakhstan (n) kˈæzəkstæn (k a1 z @ k s t a n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hā, ㄏㄚ, ] laughter; yawn; abbr. for Kazakhstan, #751 [Add to Longdo]
哈萨克斯坦[Hā sà kè sī tǎn, ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ, / ] Kazakhstan, #15,695 [Add to Longdo]
伊犁[Yī lí, ㄧ ㄌㄧˊ, ] the Ili river basin around Turpan in Xinjiang; abbr. for Ili Kazakh autonomous prefecture 伊犁哈薩克自治州|伊犁哈萨克自治州, #33,618 [Add to Longdo]
哈萨克[Hā sà kè, ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ, / ] Kazakhstan; Kazakh (nationality), #35,895 [Add to Longdo]
上合[Shàng Hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, ] SCO (Shanghai cooperation organization), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan; abbr. for 上海合作組織|上海合作组织, #42,102 [Add to Longdo]
哈萨克族[Hā sà kè zú, ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄗㄨˊ, / ] Kazakhs, #53,354 [Add to Longdo]
阿拉木图[Ā lā mù tú, ㄚ ㄌㄚ ㄇㄨˋ ㄊㄨˊ, / ] Almaty, previous capital of Kazakhstan, #56,289 [Add to Longdo]
伊宁[Yī níng, ㄧ ㄋㄧㄥˊ, / ] Gulja or Yining city in Xinjiang, capital of Ili Kazakh autonomous prefecture, #70,283 [Add to Longdo]
阿斯塔纳[Ā sī tǎ nà, ㄚ ㄙ ㄊㄚˇ ㄋㄚˋ, / ] Astana, capital of Kazakhstan, #76,604 [Add to Longdo]
伊宁市[Yī níng shì, ㄧ ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] Gulja or Yining city in Xinjiang, capital of Ili Kazakh autonomous prefecture, #80,369 [Add to Longdo]
额尔齐斯河[É ěr qí sī hé, ㄜˊ ㄦˇ ㄑㄧˊ ㄙ ㄏㄜˊ, / ] Irtysh river, flowing from southwest Altai in Xinjiang through Kazakhstan and Siberia to the Arctic Ocean, #102,192 [Add to Longdo]
巴里坤[Bā lǐ kūn, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ, / ] Barkol Kazak autonomous county near Hami in Xinjiang, #103,061 [Add to Longdo]
伊犁哈萨克自治州[Yī lí Hā sà kè zì zhì zhōu, ㄧ ㄌㄧˊ ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ, / ] Ili Kazakh autonomous prefecture in Xinjiang, #110,033 [Add to Longdo]
萨克[Sà kè, ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ, / ] Zaku (animated robot character in a computer game); sax; saxophone; (used as phonetic for za-ke or sack, e.g. in Saxon, Isaac), #121,173 [Add to Longdo]
特克斯[Tè kè sī, ㄊㄜˋ ㄎㄜˋ ㄙ, ] Tekesi river, city and county in Kazakh autonomous prefecture, Xinjiang; loan word tex, unit of fiber density used in textile industry (defined as mass in grams per 1000 m of fibre), #142,287 [Add to Longdo]
五家渠[Wǔ jiā qú, ㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄑㄩˊ, ] Wujyachü shehiri (Wujiaqu city) or Wǔjiāqú subprefecture level city in Ili Kazakh autonomous prefecture in north Xinjiang, #142,996 [Add to Longdo]
冬不拉[dōng bù lā, ㄉㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄚ, ] Dombra or Tambura, Kazakh plucked lute, #145,369 [Add to Longdo]
拜科努尔[Bài kē nǔ ěr, ㄅㄞˋ ㄎㄜ ㄋㄨˇ ㄦˇ, / ] Baikonur (Russian space launch site in Kazakhstan), #147,238 [Add to Longdo]
特克斯县[Tè kè sī xiàn, ㄊㄜˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄒㄧㄢˋ, / ] Tekesi county in Kazakh autonomous prefecture, Xinjiang, #192,552 [Add to Longdo]
锡尔河[Xī ěr hé, ㄒㄧ ㄦˇ ㄏㄜˊ, / ] Syr Darya, Central Asian river, flowing from Kyrgiz Republic through Kazakhstan to the Aral sea, #201,531 [Add to Longdo]
柏崎[Bǎi qí, ㄅㄞˇ ㄑㄧˊ, ] Kashiwazaki, Japanese name; Kashiwazaki town near Niigata 新潟; Kashiwazaki, title of a Noh 能 play, #232,914 [Add to Longdo]
五家渠市[Wǔ jiā qú shì, ㄨˇ ㄐㄧㄚ ㄑㄩˊ ㄕˋ, ] Wujyachü shehiri (Wujiaqu city) or Wǔjiāqú subprefecture level city in Ili Kazakh autonomous prefecture in north Xinjiang, #236,772 [Add to Longdo]
特克斯河[Tè kè sī hé, ㄊㄜˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄏㄜˊ, ] Tekesi river in Kazakh autonomous prefecture, Xinjiang, #237,337 [Add to Longdo]
巴里坤哈萨克自治县[Bā lǐ kūn Hā sà kè zì zhì xiàn, ㄅㄚ ㄌㄧˇ ㄎㄨㄣ ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Barkol Kazak autonomous county near Hami in Xinjiang, #307,540 [Add to Longdo]
汗腾格里峰[Hàn téng gé lǐ fēng, ㄏㄢˋ ㄊㄥˊ ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ ㄈㄥ, / ] Khan Tengri or Mt Hantengri on the border between Xinjiang and Kazakhstan, #538,572 [Add to Longdo]
上合组织[Shàng Hé Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
上海合作组织[Shàng hǎi Hé zuò Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
哈萨克人[Hā sà kè rén, ㄏㄚ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] Kazakh person; Kazakh people [Add to Longdo]
特克斯市[Tè kè sī shì, ㄊㄜˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄕˋ, ] Tekesi city in Kazakh autonomous prefecture, Xinjiang [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
秋桜[あきざくら, akizakura] (n) ตอกดาวกระจาย ซึ่งเปรียบเสมือนดอกซากุระในฤดูใบไม้ร่วง
Image:

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
山崎[やまざき, yamazaki] TH: ยามาซากิ ชื่อเฉพาะ  EN: Yamazaki (pn, pl)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktiva { pl }; Bilanzaktiva { pl }; Wirtschaftsgüter { pl } [ fin. ]assets [Add to Longdo]
Elizakolibri { m } [ ornith. ]Mexican Sheartail [Add to Longdo]
Kasachstan [ geogr. ]Kazakhstan (kz) [Add to Longdo]
Alma-Ata (Stadt in Kasachstan)Almaty (city in Kazakhstan) [Add to Longdo]
Astana (Hauptstadt von Kasachstan)Astana (capital of Kazakhstan) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
VISAカード[ビザカード, bizaka-do] (n) Visa (credit) card [Add to Longdo]
いざこざ[izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
うざっこい[uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating [Add to Longdo]
ざくざく[zakuzaku] (adj-na, adv, adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
ざくろ鼻;石榴鼻[ざくろばな, zakurobana] (n) (See 鼻瘤) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism) [Add to Longdo]
ざく切り[ざくぎり, zakugiri] (n, vs) (See ざくざく) cutting into chunks (esp. vegetables) [Add to Longdo]
ざけんなよ;ざけんじゃねーよ[zakennayo ; zakenjane-yo] (exp) (X) (vulg) (See くたばれ) fuck you!; don't fuck with me!; don't fuck around!; don't be a screw off! [Add to Longdo]
ざっくざっく[zakkuzakku] (adv) crunch crunch; thud thud; tramp tramp [Add to Longdo]
ざっくばらん[zakkubaran] (adj-na, n) frankness [Add to Longdo]
ざっくり[zakkuri] (adv, vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
だらだら坂[だらだらざか, daradarazaka] (n) gentle slope [Add to Longdo]
はしご酒;梯子酒[はしござけ, hashigozake] (n) barhopping [Add to Longdo]
ひれ酒;ヒレ酒;鰭酒[ひれざけ(ひれ酒;鰭酒);ヒレざけ(ヒレ酒), hirezake ( hire sake ; hire sake ); hire zake ( hire sake )] (n) hot sake with grilled fish fins (esp. fugu or sea bream) [Add to Longdo]
ふざく[fuzaku] (v5k) (See 巫山戯る) to frolic; to romp; to fool; to be flip [Add to Longdo]
ふざけんなよ[fuzakennayo] (exp) (vulg) stop bullshitting me; you're fucking kidding me; you're full of shit [Add to Longdo]
ほざく[hozaku] (v5k, vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
わんぱく盛り;腕白盛り[わんぱくざかり, wanpakuzakari] (n) (at the) peak of mischievousness; little demon (of children) [Add to Longdo]
アカザ科;藜科[アカザか(アカザ科);あかざか(藜科), akaza ka ( akaza ka ); akazaka ( akaza ka )] (n) Chenopodiaceae (plant family) [Add to Longdo]
アンザック[anzakku] (n) Anzac (from Australian and New Zealand Army Corps during WWI) [Add to Longdo]
アンザックデー[anzakkude-] (n) Anzac Day [Add to Longdo]
アンザックビスケット[anzakkubisuketto] (n) Anzac biscuit (type of oatmeal biscuit) [Add to Longdo]
エンドトランザクション[endotoranzakushon] (n) { comp } end-transaction [Add to Longdo]
オンライントランザクション処理[オンライントランザクションしょり, onraintoranzakushon shori] (n) { comp } online transaction processing [Add to Longdo]
カレントトランザクション[karentotoranzakushon] (n) { comp } current transaction [Add to Longdo]
グローバルトランザクション[guro-barutoranzakushon] (n) { comp } global transaction [Add to Longdo]
コップ酒[コップざけ, koppu zake] (n) sake sold in a cup rather than a bottle; drinking sake from a regular-size cup rather than from a small sake cup [Add to Longdo]
コンポーネントトランザクションモニター[konpo-nentotoranzakushonmonita-] (n) { comp } component transaction monitor; CTM [Add to Longdo]
サブザック[sabuzakku] (n) (See サブリュック) small knacksack (wasei [Add to Longdo]
ザカート[zaka-to] (n) zakat (ara [Add to Longdo]
ザクースカ[zaku-suka] (n) entree (rus [Add to Longdo]
ザクソンインターネット[zakuson'inta-netto] (n) { comp } XAXON Internet [Add to Longdo]
ザック[zakku] (n) (See リュックサック) rucksack (ger [Add to Longdo]
シュラフザック;シュラーフザック[shurafuzakku ; shura-fuzakku] (n) sleeping bag (ger [Add to Longdo]
スーパバイザコール[su-pabaizako-ru] (n) { comp } supervisor call [Add to Longdo]
トランザクショナルアナリシス[toranzakushonaruanarishisu] (n) transactional analysis [Add to Longdo]
トランザクション[toranzakushon] (n) transaction [Add to Longdo]
トランザクションID[トランザクションアイディー, toranzakushon'aidei-] (n) { comp } transaction ID [Add to Longdo]
トランザクションコミットメント[toranzakushonkomittomento] (n) { comp } transaction commitment; commitment [Add to Longdo]
トランザクションコンテキスト[toranzakushonkontekisuto] (n) { comp } transaction context [Add to Longdo]
トランザクションテキスト[toranzakushontekisuto] (n) { comp } transaction text [Add to Longdo]
トランザクションパイプライン[toranzakushonpaipurain] (n) { comp } transacted pipeline [Add to Longdo]
トランザクションプログラム[toranzakushonpuroguramu] (n) { comp } transaction program [Add to Longdo]
トランザクションロールバック[toranzakushonro-rubakku] (n) { comp } transaction rollback; rollback [Add to Longdo]
トランザクションログファイル[toranzakushonrogufairu] (n) { comp } transaction log file [Add to Longdo]
トランザクション回復[トランザクションかいふく, toranzakushon kaifuku] (n) { comp } transaction recovery [Add to Longdo]
トランザクション記録動作[トランザクションきろくどうさ, toranzakushon kirokudousa] (n) { comp } transaction logging [Add to Longdo]
トランザクション識別子[トランザクションしきべつし, toranzakushon shikibetsushi] (n) { comp } transaction identifier [Add to Longdo]
トランザクション終了フェーズ[トランザクションしゅうりょうフェーズ, toranzakushon shuuryou fe-zu] (n) { comp } termination phase of a transaction [Add to Longdo]
トランザクション処理[トランザクションしょり, toranzakushon shori] (n) { comp } transaction processing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スーパバイザコール[すーぱばいざこーる, su-pabaizako-ru] supervisor call [Add to Longdo]
トランザクション[とらんざくしょん, toranzakushon] transaction [Add to Longdo]
トランザクションコミットメント[とらんざくしょんこみっとめんと, toranzakushonkomittomento] transaction commitment, commitment [Add to Longdo]
トランザクションロールバック[とらんざくしょんろーるばっく, toranzakushonro-rubakku] transaction rollback, rollback [Add to Longdo]
トランザクション回復[とらんざくしょんかいふく, toranzakushonkaifuku] transaction recovery [Add to Longdo]
トランザクション記録動作[とらんざくしょんきろくどうさ, toranzakushonkirokudousa] transaction logging [Add to Longdo]
トランザクション識別子[とらんざくしょんしきべつし, toranzakushonshikibetsushi] transaction identifier [Add to Longdo]
トランザクション終了フェーズ[とらんざくしょんしゅうりょうフェーズ, toranzakushonshuuryou fe-zu] termination phase of a transaction [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス提供者[とらんざくしょんしょりサービスていきょうしゃ, toranzakushonshori sa-bisu teikyousha] Transaction Processing Service Provider, TPSP [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス利用者[とらんざくしょんしょりサービスりようしゃ, toranzakushonshori sa-bisu riyousha] Transaction Processing Service User, TPSU [Add to Longdo]
トランザクション処理チャネル[とらんざくしょんしょりチャネル, toranzakushonshori chaneru] Transaction Processing channel, channel [Add to Longdo]
トランザクション処理プロトコル機械[とらんざくしょんしょりぷろとこるきかい, toranzakushonshoripurotokorukikai] Transaction Processing Protocol Machine, TPPM [Add to Longdo]
トランザクション処理応用サービス要素[とらんざくしょんしょりおうようサービスようそ, toranzakushonshoriouyou sa-bisu youso] Transaction Processing Application Service Element, TPASE [Add to Longdo]
トランザクション分枝[とらんざくしょんぶんし, toranzakushonbunshi] transaction branch [Add to Longdo]
トランザクション分枝識別子[とらんざくしょんぶんししきべつし, toranzakushonbunshishikibetsushi] transaction branch identifier [Add to Longdo]
トランザクション木の制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint [Add to Longdo]
提供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, teikyoushasekininbunsangatatoranzakushon] provider-supported distributed transaction [Add to Longdo]
適用業務責任分散型トランザクション[てきようぎょうむせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, tekiyougyoumusekininbunsangatatoranzakushon] application-supported distributed transaction [Add to Longdo]
分散型トランザクション[ぶんさんがたとらんざくしょん, bunsangatatoranzakushon] distributed transaction [Add to Longdo]
ザクソンインターネット[ざくそん'いんたーねっと, zakuson ' inta-netto] XAXON Internet [Add to Longdo]
トランザクトエスキューエル[とらんざくとえすきゅーえる, toranzakutoesukyu-eru] Transact-SQL [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上り坂[のぼりざか, noborizaka] Steigung, Anstieg [Add to Longdo]
下り坂[くだりざか, kudarizaka] Abstieg, Neigung, Verfall [Add to Longdo]
八重桜[やえざくら, yaezakura] Kirschbluete_mit_mehr_als_5, Bluetenblaetter [Add to Longdo]
娘盛り[むすめざかり, musumezakari] Jugendbluete [Add to Longdo]
宮崎[みやざき, miyazaki] Miyazaki (Stadt an der Suedkueste Kyushus) [Add to Longdo]
狂い咲き[くるいざき, kuruizaki] ausserhalb_der_Saison_bluehen [Add to Longdo]
短冊[たんざく, tanzaku] Papierstreifen_zum_Aufschreiben, eines_Gedichts [Add to Longdo]
花盛り[はなざかり, hanazakari] Bluetezeit [Add to Longdo]
返咲き[かえりざき, kaerizaki] das_Wiederaufbluehen, Comeback [Add to Longdo]
遅咲き[おそざき, osozaki] spaet bluehend [Add to Longdo]
雑感[ざっかん, zakkan] allerlei_Gedanken, allerlei_Eindruecke [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ZAK
     Zero Administration Kit (ZAW, MS, Windows NT)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 zak /zɑk/
  1. pocket
  2. jug; box; container; vessel
  3. arsehole; bastard; son‐of‐a‐bitch

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top