ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-windfall-

W IH1 N D F AO2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: windfall, *windfall*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
windfall(n) สิ่งดีๆ ที่ได้มาที่คาดไม่ถึง, See also: เงินที่ได้มาอย่างไม่คาดฝัน, Syn. godsend, manna

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That was just some story he told to his daughter to explain a sudden windfall and early retirement.นั่นแค่บางเรื่องที่เขาบอกลูกสาวเขา เพื่อจะอธิบายเกี่ยวกับเงินที่ได้พร้อมกับเกษียณก่อนอายุ Renaissance (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาภลอย(n) windfall, See also: unexpected luck, godsend, Thai Definition: สิ่งที่ได้มาโดยไม่คิดฝัน
ลาภผล(n) windfall, See also: unexpected fortune, Example: เขาทำบุญมาด้วยอะไรนะถึงได้รับลาภผลมากมายขนาดนี้, Thai Definition: ของที่ได้หรือการได้มาโดยไม่ได้คาดคิด
อดิเรกลาภ(n) windfall, See also: unexpected gain, extra gain, extraordinary good fortune, Syn. อติเรกลาภ, ลาภพิเศษ, โชค, ลาภลอย, Example: เขาได้อดิเรกลาภโดยบังเอิญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรกลาภ[adirēklāp] (n) EN: windfall
ส้มหล่น[som lon] (n, exp) EN: windfall

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WINDFALL W IH1 N D F AO2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
windfall (n) wˈɪndfɔːl (w i1 n d f oo l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Windfall \Wind"fall`\, n.
   1. Anything blown down or off by the wind, as fruit from a
    tree, or the tree itself, or a portion of a forest
    prostrated by a violent wind, etc. "They became a windfall
    upon the sudden." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. An unexpected legacy, or other gain.
    [1913 Webster]
 
       He had a mighty windfall out of doubt. --B. Jonson.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 windfall
   n 1: fruit that has fallen from the tree
   2: a sudden happening that brings good fortune (as a sudden
     opportunity to make money); "the demand for testing has
     created a boom for those unregulated laboratories where boxes
     of specimen jars are processed like an assembly line" [syn:
     {boom}, {bonanza}, {gold rush}, {gravy}, {godsend}, {manna
     from heaven}, {windfall}, {bunce}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top