ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-vorbeischauen-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vorbeischauen, *vorbeischauen*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorbeischauen; bei jdm. reinschauento stop by [ Am. ] [Add to Longdo]
vorbeigehen; vorbeischauen (bei) (Besuch)to call in (at; on) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, hire a couple of detectives. They'll pay a call on Mr. F and promise to throw him in jail if he doesn't stop annoying you.Nein, bezahl ein paar Polizisten, die bei ihm vorbeischauen und ihm mit Gefängnis drohen, wenn er nicht aufhört. Beloved Infidel (1959)
Oh, hello, Sergeant. Nice of you to drop in.Nett, dass Sie vorbeischauen. Carry On Constable (1960)
And i wanted to drop by this morning and let everybody know that i'm personally interested in this thing.Ich wollte heute Morgen nur kurz vorbeischauen und allen mitteilen, dass ich persönlich sehr interessiert an dem Stück bin. The Trouble with Templeton (1960)
Excuse me, but I promised Salmon we'd go to Cochin.Verzeihung, aber ich muss im Krankenhaus Cochin vorbeischauen. The Lions Are Loose (1961)
A fine friend! He could've stopped by.Er hätte vorbeischauen können. Ivan's Childhood (1962)
Maybe we should just drop in on him.- Vielleicht sollten wir mal vorbeischauen. Goldfinger (1964)
Well, most things he can. But sometimes a person we love, through no fault of his own, can't see past the end of his nose.Die meisten schon, aber manchmal können Menschen, die wir lieb haben, kaum an ihrer Nase vorbeischauen. Mary Poppins (1964)
Past the end of his nose?An ihrer Nase vorbeischauen? Mary Poppins (1964)
- Well, of course I can see her. Do you think I can't see past the end of my nose?Ich kann ja wohl an meiner Nase vorbeischauen! Mary Poppins (1964)
- I'll drop in again.- Ich werde wieder vorbeischauen. Life Upside Down (1964)
I have to drop in at the library.Ich muss noch bei der Bibliothek vorbeischauen. Russian Roulette (1965)
I had to look in on a sick friend.Ich musste bei einem kranken Freund vorbeischauen. Russian Roulette (1965)
And then later on at pink gin time, Hedley will be dropping by.Und später, zur Pink Gin-Zeit wird Hedley vorbeischauen. Return of the Killer: Part 1 (1966)
You never know when a friend will drop in, do you?Man weiß ja nie, ob ein Bekannter vorbeischauen wird. Permanent House Guest (1966)
Well, I thought I'd stop by and see how my pupil's doing.Ich wollte vorbeischauen und sehen, wie mein Schüler sich macht. Watch the Birdie (1966)
How could you do it?Ich sollte mal im Büro vorbeischauen. There Goes the Best Genie I Ever Had (1967)
Hundreds of little old ladies stopping off at Max Bialystock's office to grab a last thrill on the way to the cemetery.Hunderte kleiner, alter Damen, die bei BiaIystock vorbeischauen... um eine letzte Aufregung auf ihrem Weg zum Friedhof zu ergattern. The Producers (1967)
I just stopped by for a moment to see Herr Browder.Ich wollte nur kurz bei Herrn Browder vorbeischauen. The Reluctant Dragon (1967)
It looks like there will be a storm. I thought I would make a visit...Ein Sturm scheint sich zusammen- zubrauen, da wollte ich vorbeischauen. Hour of the Wolf (1968)
When Belen comes around tell her to go to her house and ask her come to come and see you.Mira, cuando venga Belén Schau, wenn Belén kommt, dir die Einkäufe zu bringen, sagst du ihr, sie soll bei deiner Mutter vorbeischauen und ihr sagen, dass sie dich hier besuchen kommt. Lucía (1968)
My dear man, how kind of you to drop in.Mein guter Mann, schön, dass Sie vorbeischauen. Do Not Forsake Me Oh My Darling (1968)
Listen, Jim Boy, could you stop at the Emporium and...Hören Sie, Jim Boy, können Sie im Emporium vorbeischauen und... The Good Guys and the Bad Guys (1969)
Hey, glad you dropped in.Nett, dass Sie vorbeischauen. Hogan's Double Life (1971)
She would be perfect for him. Tell him to drop by the house when he has time".Er soll bei uns vorbeischauen, wenn er frei hat. To proxenio tis Annas (1972)
When Mike comes in, ask him to stick his head in, will you?Wenn Mike kommt, soll er bei mir vorbeischauen. The Thirty-Year Pin (1972)
Thanks for droppin' in, baby.Schön, dass Sie vorbeischauen. Live and Let Die (1973)
I'm gonna have to check on you later on this evening, Ich werd heute später nochmal bei dir vorbeischauen. The Mack (1973)
Jack said I ought to look you up.Jack sagte, ich soll bei Ihnen vorbeischauen. Paper Moon (1973)
- No, I just thought I'd stop by.- Nein, ich wollte nur vorbeischauen. No Badge for Benjy (1973)
I'll be back from time to time.Ich werde immer mal vorbeischauen. No Badge for Benjy (1973)
The Vedala will have been efficient in equipping us.Mr. Spock, ich diskutiere das gerne mit Ihnen, wenn Sie nächstes Mal im medizinischen Labor vorbeischauen. Oh, das erscheint mir aber angenehmer als die Wüste. The Jihad (1974)
He was supposed to drop by to make plans, but I guess he got all tied up.Er wollte vorbeischauen, um Pläne zu machen, aber ich schätze, er war zu beschäftigt. The Comeback (1976)
Maybe he could come by the Dew Drop Inn.Vielleicht könnte er beim Dew Drop Inn vorbeischauen. The Comeback (1976)
I been meaning to drop by and see you.Ich wollte vorbeischauen und dich sehen. The Comeback (1976)
I'll be dropping back from time to time probably just to hole up.Ich werde von Zeit zu Zeit vorbeischauen. Vermutlich um mich zu verstecken. The Outlaw Josey Wales (1976)
If you're going there, though, you ought to look up the Red Cross.Wenn du dorthin fährst, solltest du beim Roten Kreuz vorbeischauen. The Hero (1977)
We just wanted to stop by and say that we really enjoyed your set.Wir wollten nur vorbeischauen und sagen, wie wir Ihren Vortrag mochten. Annie Hall (1977)
- How nice of you to drop in.- Wie nett von Ihnen, dass Sie vorbeischauen. Lost Planet of the Gods: Part 2 (1978)
- Just passing by.- ich wollte mal vorbeischauen. Bye Bye Monkey (1978)
If you came back this morning you had time to see Wilson.Du hättest bei Denis vorbeischauen können. A Simple Story (1978)
- I was gonna come by your house, but...- Ich wollte bei Ihnen vorbeischauen. Blue Collar (1978)
How nice of you to come calling, sir.Wie nett, dass Sie vorbeischauen, Sir. The Home Front: Part 2 (1979)
- Can we come up? - Sure.Können wir mal vorbeischauen? Love on the Run (1979)
- I decided to come and see you.- Da wollte ich in einem bei dir vorbeischauen. Siberiade (1979)
- You want to come in?- mal vorbeischauen? Siberiade (1979)
Wait till you get that third stripe, you'll be able to come here all the time.Wenn du befördert wirst, kannst du öfter vorbeischauen. The Unthinkable (1980)
I'm gonna call Dr Thayden and ask him to just drop by.Ich rufe Dr. Thayden an, er soll vorbeischauen. The Fog (1980)
Look, I was wondering if we could stop by the cemetery.Ich würde gern beim Friedhof vorbeischauen. Maniac (1980)
Go to the tennis courts.Am Tennisplatz vorbeischauen. The Prodigal Daughter (1981)
- Ok. - You should check it out.- Du solltest mal vorbeischauen. Downtown 81 (1981)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
寄る[よる, yoru] sich_naehern, sich_treffen, (kurz) vorbeischauen [Add to Longdo]
立ち寄る[たちよる, tachiyoru] vorbeischauen, kurz_vorbeischauen [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top