ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-virtues-

V ER1 CH UW0 Z   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: virtues, *virtues*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
virtues[N] ลำดับที่ห้าถึงเก้าของทูตสวรรค์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Virtuesความดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Continuation of the virtues of your four--year period4 ปีผ่านมานี้ ฉันยังไม่เห็นแกทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย Sex Is Zero (2002)
See you on the virtues Newspapersมองดูรูปแกบนหนังสือพิมพ์ แกทำไปได้อย่างไรว่ะ Sex Is Zero (2002)
It provides us with a list of virtues a kind of social role which is the good consumer.มันกำหนดคุณธรรมชุดหนึ่งให้เรา เป็นบทบาททางสังคมประเภทหนึ่ง นั่นคือ การเป็นผู้บริโภคที่ดี The Corporation (2003)
I know that the virtues that make for a good buy more manager are the same virtues that make for a best friend.ผู้จัดการที่ดีก็เหมือน คุณสมบัติของเพื่อนที่ดีนะครับ Chuck Versus the Sandworm (2007)
..are the virtues of a woman. Always mind it....คือคุณค่าของผู้หญิง อย่าลืมล่ะ Heyy Babyy (2007)
Cardinal virtues laid out in elegant calligraphyผู้นำทางศาสนาลงความเห็นว่า เป็นภาพที่สูงด้วยความวิจิตร Portrait of a Beauty (2008)
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม Portrait of a Beauty (2008)
The virtues of a leader.หัวใจจิตวิญญาณของผู้นำ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
That all the greatest virtues of human society" are created, strengthened, and maintained."และบ้านคือแหล่งพักพิงที่สําคัญที่สุดของมนุษย์ ได้ถูกสร้างและดูแลรักษา Bloodline (2009)
A gladiator's virtues extends well beyondกลาดิเอเตอร์จะมีพละกำลังมากที่สุดก็ตอน Legends (2010)
A gladiator's virtues extendความสามารถของกลาดิเอเตอร์ The Thing in the Pit (2010)
Do women want three from the four virtues Wellลูกผู้หญิงต้องเชื่อฟังพ่อนี่คะ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
virtuesHis plan has both virtues and liabilities.
virtuesHis weakness cancels out his virtues.
virtuesJustice and kindness are virtues.
virtuesShe incarnates all womanly virtues.

CMU English Pronouncing Dictionary
VIRTUES V ER1 CH UW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
virtues (n) vˈɜːʳtʃuːz (v @@1 ch uu z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top