ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-usm-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: usm, *usm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
USM(n, abbrev) See also: Ultra Sonic Motor, SWF

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
busman's holiday(n) วันหยุดที่ทำงานเหมือนวันปกติ
busman's holiday(idm) วันหยุดที่ใช้ทำงานเหมือนกับเป็นวันทำงาน

English-Thai: Nontri Dictionary
busman(n) คนขับรถโดยสาร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Muscle Glutaeusmaximusกล้ามเนื้อกลูเตียสแมกซีมูส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
MUSM[เอ็ม-ยู-เอส-เอ็ม] เป็นคำย่อมาจาก : I Miss You So Much = ผมคิดถึงคุณมาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุหงามลาซอ(n) Arabian jusmine, See also: Jasminum sambac, Syn. มะลิลา, ดอกมะลิลา, Notes: (ชวา)
ราตรี(n) Night blooming jusmine, See also: Queen of the night, Cestrum nocturnum, Thai Definition: ไม้พุ่มชนิด Cestrum nocturnum Linn. ในวงศ์ Solanaceae ดอกเล็กสีขาวปนเขียวออกเป็นช่อ กลิ่นหอมแรงเฉพาะเวลากลางคืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะลิลา[malilā] (n) EN: Arabian Jasmine ; Jusmine, Kampopot

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AUSMAN AW1 S M AH0 N
MUSMAN M AH1 S M AH0 N
HUSMAN HH AH1 S M AH0 N
SUSMAN S AH1 S M AH0 N
GUSMAN G AH1 S M AH0 N
AUSMUS AW1 S M IH0 S
CUSMANO K UW0 S M AA1 N OW0
KLUSMAN K L AH1 S M AH0 N
HUSMANN HH AH1 S M AH0 N
BAUSMAN B AW1 S M AH0 N
HOUSMAN HH AW1 S M AH0 N
BOUSMAN B AH0 S M AE1 N
CHUSMIR CH UH0 S M IH1 R
GAUSMAN G AW1 S M AH0 N
HAUSMAN HH AW1 S M AH0 N
HAUSMANN HH AW1 S M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
busman (n) bˈʌsmən (b uh1 s m @ n)
busmen (n) bˈʌsmən (b uh1 s m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausmaß { n }dimension [Add to Longdo]
Ausmaß { n }; Größe { f }; Länge { f }; Ausdehnung { f }; Umfang { m } | das ganze Ausmaß von etw. übersehen können; etw. in vollem Umfang übersehen können | in welchem Ausmaß?; in welchem Umfang?extent | to be able to see the full extent of sth. | to which extent? [Add to Longdo]
Ausmünzung { f }monetization; monetisation [Add to Longdo]
Hausmädchen { n }house maid [Add to Longdo]
Hausmann { m }househusband [Add to Longdo]
Hausmannskost { f }plain fare [Add to Longdo]
Hausmeister { m }; Hausmeisterin { f }caretaker [Add to Longdo]
Hausmeister { m }concierge [Add to Longdo]
Hausmeister { m }maintenance supervisor [Add to Longdo]
Hausmeister { m }; Hauswart { m }janitor [Add to Longdo]
Hausmeisterdienste { pl }caretaking [Add to Longdo]
Hausmiete { f }rent [Add to Longdo]
Hausmittel { n } | Hausmittel { pl }household remedy | household remedies [Add to Longdo]
Hausmutter { f }matron [Add to Longdo]
Konusmutter { f } [ techn. ]conical nut [Add to Longdo]
Kultusminister { m }minister of education and the arts [Add to Longdo]
Kultusministerium { n }ministry of education and the arts [Add to Longdo]
Maß { n }; Ausmaß { n } | in hohem Maße | in sehr hohem Maße | in gleichem Maße | in geringerem Maße | in hohem Maßeextent; degree | to a large extent | to a vast extent | to the same extent; equally | to a lesser extent | to a high degree; highly [Add to Longdo]
Ofenausmauerung { f }kiln lining [Add to Longdo]
Reduktionsabschuss { m }; Erlegen { n } überschüssiger Tierbestände; Ausmerzen { n }cull [Add to Longdo]
Schadensausmaß { n }extent of losses [Add to Longdo]
ein Urlaubstag, an dem man wie sonst arbeiteta busman's holiday [Add to Longdo]
Verabredung { f }; Termin { m }; Bestellung { f } | Verabredungen { pl } | nach Verabredung | eine Verabredung treffen; einen Termin ausmachenappointment | appointments | by appointment | to make an appointment [Add to Longdo]
abwechselnd; turnusmäßig { adj }rotational [Add to Longdo]
abzehren; auszehren; ausmergeln; abmagern | abzehrend; auszeherend; ausmergelnd; abmagernd | abgezehrt; ausgezehrt; ausgemergelt; abgemagert | zehrt abto emaciate | emaciating | emaciated | emaciates [Add to Longdo]
jdn. anmeckern; ausmeckern; anmotzento gripe at sb. [Add to Longdo]
ausmachen; betragen | ausmachendto amount to | amounting to [Add to Longdo]
ausmachen; ergeben; betragento account for [Add to Longdo]
(Licht) ausmachen; löschento douse (light) [Add to Longdo]
ausmeißeln | ausmeißelndto gouge | gouging [Add to Longdo]
ausmergeln; abmagernto macerate [Add to Longdo]
ausmerzento weed out; to sort out [Add to Longdo]
ausmerzento comb out [Add to Longdo]
ausmerzen (Erinnerung)to blot out [Add to Longdo]
ausmerzen; ausrottento wipe out; to stamp out [Add to Longdo]
ausmessen | ich/er/sie maß austo size | I/he/she sized [Add to Longdo]
ausmessend; visierendgauging [Add to Longdo]
ausmistento clean out; to muck out; to tidy out [Add to Longdo]
ausrotten; ausmerzen; vertilgen | ausrottend; ausmerzend; vertilgend | ausgerottet; ausgemerzt; vertilgt | rottet aus | rottete austo eradicate | eradicating | eradicated | eradicates | eradicated [Add to Longdo]
bilden; ausmachento constitute [Add to Longdo]
entdecken; ausmachento pick out [Add to Longdo]
überschüssige Tierbestände erlegen; keulen; ausmerzento cull [Add to Longdo]
hausmeisterlichjanitorial [Add to Longdo]
rotierend; turnusmäßig wechselndrotative [Add to Longdo]
tilgen; ausmerzen | tilgend | getilgtto obliterate | obliterating | obliterated [Add to Longdo]
turnusmäßig { adj }regular [Add to Longdo]
turnusmäßig { adv }on a regular cycle [Add to Longdo]
vermessen; ausmessento survey [Add to Longdo]
sich vorstellen; sich ausmalento prefigure [Add to Longdo]
sich vorstellen; sich ausmalento picture to oneself [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペルヴィアンクロミス[peruviankuromisu] (n) Peruvian chromis (Chromis intercrusma) [Add to Longdo]
八大明王[はちだいみょうおう, hachidaimyouou] (n) { Buddh } (See 五大明王) eight great wisdom kings (Acala, Kundali, Mezu, Munosho, Trilokavijaya, Ucchusma, Vajrayaksa, Yamantaka) [Add to Longdo]
複号[ふくごう, fukugou] (n) double sign (e.g. plusminus) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
彫る[ほる, horu] hauen, aushauen, meisseln, ausmeisseln, schnitzen, schneiden [Add to Longdo]
文部省[もんぶしょう, monbushou] Kultusministerium [Add to Longdo]
[ほど, hodo] Mass, Ausmass, Grad [Add to Longdo]
程度[ていど, teido] Grad, Stufe, Umfang, Ausmass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  USM
         User-based Security Model (SNMP, RFC 2574)
         

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top