ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ruckus-

R AH1 K AH0 S   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ruckus, *ruckus*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruckus[SL] การเอะอะโวยวาย, See also: ความอึกทึกครึกโครม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What's the ruckus?- อะไรเหรอ Titanic (1997)
-He caused a ruckus here earlier.- เขาเพิ่งก่อเรื่องไว้ที่นี่ Frailty (2001)
What's this ruckus?นี่มันอะไร? Underworld (2003)
You think you can just show up like this and cause all this ruckus and I'd go with you?เธอถึงได้กล้าดีนัก เธอคิดเหรอว่าการที่เธอมาทำอย่างนี้ แล้วฉันจะยอมกลับไปปูซาน พร้อมกับเธองั้นเหรอ Crazy First Love (2003)
What a ruckus.กู้ภัยมั้ง [Rec] (2007)
Ηe's covering up his inadequacies by being openly disobedient, creating a ruckus everywhere.เขาปกปิดความพร่องตัวเอง ด้วยการขัดคำสั่ง เอะอะโวยวายไปทั่ว Like Stars on Earth (2007)
The reason I brought you here, Parkman, was so that you could get us to those elevators without raising a ruckus.เจ้านายของคุณต้องการให้เขาชนะเท่าไร? แบบถล่มทลาย ตอนนี้ผมกลับบ้านได้หรือยัง? Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)
So we caused a little ruckus, sent Ned inside to see who they would rush to protect.ดังนั้นเราจึงต้อง สร้างเรื่องนี้ขึ้นมา ส่งเน็ดเข้ามา เพื่อสืบดูว่า ใครคือคนที่พวกนั้นปกป้อง Chuck Versus Santa Claus (2008)
Since I've already been kicked out of the house for making a ruckus?ตั้งแต่ฉันทิ้งทางบ้าน ทิ้งครอบครัวไว้ข้างหลัง Beethoven Virus (2008)
Too much ruckus going on in my area, because I'm the boss here.ถ้าฉันอยู่นี่ แกห้ามพูดสอด Gomorrah (2008)
All my neighbors heard it happen, so they quickly left their microwaved burritos... and their expensive jars of moisturizer... and their racy pay-per-view movies... and they hurried outside, excited to see what all the ruckus was about.เพื่อนบ้านฉันทั้งหมดได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาเลยรีบทิ้งเบอรริโต้ที่อุ่นจากไมโครเวฟ จากกระปุกครีมบำรุงผิวราคาแพง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
- who's causing a ruckus when a fine, upstanding citizen is getting all commemorated.ที่ทำโหวกเหวกโวยวาย\ในขณะที่คนดีๆคนอื่น กำลังอยู่ในช่วงเวลาของการรำลึก 9 Crimes (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruckusStarting off, first on the agenda is about this morning's two-in-a-bed ruckus.

CMU English Pronouncing Dictionary
RUCKUS    R AH1 K AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruckus    (n) rˈʌkəs (r uh1 k @ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ruckus
      n 1: the act of making a noisy disturbance [syn: {commotion},
           {din}, {ruction}, {ruckus}, {rumpus}, {tumult}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top