ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-prevision-

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: prevision, *prevision*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prevision[N] การคาดการณ์, See also: การทำนาย, Syn. foresight

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prevision (n) prˌiːvˈɪʒn (p r ii2 v i1 zh n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prevision \Pre*vi"sion\, n. [Cf. F. pr['e]vision.]
   Foresight; foreknowledge; prescience. --H. Spencer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prevision
   n 1: a prophetic vision (as in a dream)
   2: the power to foresee the future [syn: {prescience},
     {prevision}]
   3: seeing ahead; knowing in advance; foreseeing [syn:
     {prevision}, {foresight}, {farsightedness}, {prospicience}]
   4: the act of predicting (as by reasoning about the future)
     [syn: {prediction}, {anticipation}, {prevision}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-prevision -

 


  

 
prevision
 • การคาดการณ์: การทำนาย [Lex2]
 • (n) /prˌiːv'ɪʒn/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top