ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-neuralgia-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: neuralgia, *neuralgia*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neuralgia[N] อาการปวดตามเส้นประสาท โดยเฉพาะบริเวณหน้า/ศีรษะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neuralgia(นิวแรล'เจีย) n. อาการปวดประสาท, See also: neuralgic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
neuralgia(n) โรคประสาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neuralgiaอาการปวดประสาท [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neuralgiaปวดประสาท [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Toxic exposure to ammonia or sulfites can traumatize the lungs, cause neuralgias or fevers.พิษจากแอมโมเนียหรือกำมะถัน ก็ทำให้ปอดเสียหายได้นะ ทำให้เจ็บหน้าอกไม่ก็เป็นไข้ The Dig (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neuralgiaI'm afraid I have neuralgia.
neuralgiaMy mother made a complete recovery from neuralgia.
neuralgiaShe suffers from constant neuralgia.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปวดประสาท[n.] (pūat prasāt) EN: neuralgia   FR: névralgie [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neuralgia (n) njˈuəʳrˈælʤə (n y u@1 r a1 l jh @)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neuralgia \Neu*ral"gi*a\, n. [NL., from Gr. ney^ron nerve + ?
   pain. See {nerve}.] (Med.)
   A disease, the chief symptom of which is a very acute pain,
   exacerbating or intermitting, which follows the course of a
   nervous branch, extends to its ramifications, and seems
   therefore to be seated in the nerve. It seems to be
   independent of any structural lesion. --Dunglison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neuralgia
   n 1: acute spasmodic pain along the course of one or more nerves
      [syn: {neuralgia}, {neuralgy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top