ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*neuralgia*

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: neuralgia, -neuralgia-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neuralgia[N] อาการปวดตามเส้นประสาท โดยเฉพาะบริเวณหน้า/ศีรษะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neuralgia(นิวแรล'เจีย) n. อาการปวดประสาท, See also: neuralgic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
neuralgia(n) โรคประสาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polyneuralgiaอาการปวดประสาทหลายเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orchioneuralgia; orchialgia; orchidalgia; testalgiaอาการปวดอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odontoneuralgiaอาการปวดประสาทฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
otoneuralgiaอาการปวดประสาทหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteoneuralgiaอาการปวดประสาทกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orchialgia; orchidalgia; orchioneuralgia; testalgiaอาการปวดอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orchidalgia; orchialgia; orchioneuralgia; testalgiaอาการปวดอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arthroneuralgiaอาการปวดประสาทข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammary neuralgiaอาการปวดประสาทเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cranial neuralgiaอาการปวดประสาทสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intercostal neuralgiaอาการปวดประสาทหว่างซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tic douloureux; neuralgia, trigeminalอาการปวดประสาทไทรเจมินัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
testalgia; orchialgia; orchidalgia; orchioneuralgiaอาการปวดอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trigeminal neuralgia; tic douloureuxอาการปวดประสาทไทรเจมินัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
herpetic neuralgiaอาการปวดประสาทเหตุงูสวัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neurodynia; neuralgiaอาการปวดประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia, herpeticอาการปวดประสาทเหตุงูสวัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia, intercostalอาการปวดประสาทหว่างซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia, mammaryอาการปวดประสาทเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia, trigeminal; tic douloureuxอาการปวดประสาทไทรเจมินัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgia; neurodyniaอาการปวดประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuralgiaอาการปวดประสาท [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
neuralgia, cranialอาการปวดประสาทสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neuralgiaปวดประสาท [TU Subject Heading]
Trigeminal neuralgiaอาการปวดประสาทไทรเจมินัล [TU Subject Heading]
Arthroneuralgiaอาการปวดประสาทภายในข้อ [การแพทย์]
Facial Neuralgiaปวดประสาทหน้า [การแพทย์]
Myoneuralgiaปวดร้าวกล้ามเนื้อจากประสาท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's post-Herpetic neuralgia.มันเป็นอาการหลังจากเชื้อเริมโจมตีระบบประสาท Last Resort (2008)
If you have neuralgia, you won't feel it going in.ถ้าคุณมีอาการระบบประสาท ถูกทำลายคุณจะไม่รู้สึกเจ็บ Last Resort (2008)
Anybody here got a long-Standing case of neuralgiaใครก็ได้ที่มีอาการประสาท ถูกทำลายเป็นเวลานาน Last Resort (2008)
Toxic exposure to ammonia or sulfites can traumatize the lungs, cause neuralgias or fevers.พิษจากแอมโมเนียหรือกำมะถัน ก็ทำให้ปอดเสียหายได้นะ ทำให้เจ็บหน้าอกไม่ก็เป็นไข้ The Dig (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neuralgiaI'm afraid I have neuralgia.
neuralgiaMy mother made a complete recovery from neuralgia.
neuralgiaShe suffers from constant neuralgia.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปวดประสาท[n.] (pūat prasāt) EN: neuralgia   FR: névralgie [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neuralgia (n) njˈuəʳrˈælʤə (n y u@1 r a1 l jh @)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neuralgie {f}; Nervenschmerz {m} [med.]neuralgia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
三叉神経痛[さんさしんけいつう, sansashinkeitsuu] (n) trigeminal neuralgia [Add to Longdo]
神経痛[しんけいつう, shinkeitsuu] (n) nerve pain; neuralgia [Add to Longdo]
肋間神経痛[ろっかんしんけいつう, rokkanshinkeitsuu] (n) intercostal neuralgia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neuralgia \Neu*ral"gi*a\, n. [NL., from Gr. ney^ron nerve + ?
   pain. See {nerve}.] (Med.)
   A disease, the chief symptom of which is a very acute pain,
   exacerbating or intermitting, which follows the course of a
   nervous branch, extends to its ramifications, and seems
   therefore to be seated in the nerve. It seems to be
   independent of any structural lesion. --Dunglison.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top