ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mimetic-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mimetic, *mimetic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mimetic(adj) ซึ่งล้อเลียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mimetic(มิเมท`ทิค) adj. ชึ่งล้อเลียน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mimetic (j) mˈɪmˈɛtɪk (m i1 m e1 t i k)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mimetic \Mi*met"ic\ (?; 277), Mimetical \Mi*met"ic*al\, [Gr. ?,
   fr. ? to imitate.]
   [1913 Webster]
   1. Apt to imitate; given to mimicry; imitative.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) Characterized by mimicry; -- applied to animals
    and plants; as, mimetic species; mimetic organisms. See
    {Mimicry}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mimetic
   adj 1: characterized by or of the nature of or using mimesis; "a
       mimetic dance"; "the mimetic presentation of images"
   2: exhibiting mimicry; "mimetic coloring of a butterfly"; "the
     mimetic tendency of infancy"- R.W.Hamilton

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-mimetic -

 


  

 
mimetic
 • ซึ่งล้อเลียน[Lex2]
 • (มิเมท`ทิค) adj. ชึ่งล้อเลียน [Hope]
 • (j) /m'ɪm'ɛtɪk/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top