ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-imf-

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: imf, *imf*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
IMF[ABBR] กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (คำย่อ International Monetary Fund)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imfabbr. International Monetary Fund กองทุนระหว่างประเทศ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I traced the call through the IMF network, and this is what came up.ฉันส่งสัญญาณนี้ ไปเครือข่าย IMF แล้วได้นี่มา Mission: Impossible III (2006)
We contact Musgrave, have the IMF trace a tag, order a raid, get the Rabbit's Foot back, grab Davian.ลูเธอร์, ฉันไม่ได้อธิบายว่า จะรับมือกับเรื่องนี้ยังไง เราจะติดเครื่องส่งสัญญาณ ที่ตีนกระต่าย เราจะรู้ว่ามันอยู่ไหน Mission: Impossible III (2006)
IMF Executive Director. He's an affirmative action poster boy.อีธาน, ฉันทำหน้าที่นี้ในนาม ของประเทศ Mission: Impossible III (2006)
Financial policies with the imf and world bank.นโยบายการเงินกับ IMF และ World Bank ได้สำเร็จ Safe and Sound (2008)
A former IMF executive director.อดีตผู้อำนวยการบริหารของธนาคารโลก The International (2009)
What else does IMF know about him?แล้ว IMF รู้อะไรอีก Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
In your absence, IMF has learned that Cobalt is or was a level-1 nuclear strategist for Russian intelligence.ระหว่างที่คุณหายไป IMF ทราบแล้วว่า โคบอล คือ ผู้เชียวชาญด้านนิวเคลียร์ อันดับหนึ่ง ของหน่วยราชการลับรัสเซีย Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
The entire IMF has been disavowed.ทั่วทั้งหน่วย IMF ถูกตัดหางปล่อยวัดแล้ว Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
IMF now believes this man, Kurt Hendricks, is the nuclear extremist, code name Cobalt.ตอนนี้ IMF เชื่อว่าชายคนนี้ เคริท เฮนดริคส์ คือวายร้ายนิวเคลียร์ ชื่อรหัส โคบอลท์ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
With no IMF to stop him.และจะไม่มีหน่วย IMF คอยหยุดเขา Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
IMF suspected Hendricks had people in Rankow.IMF สงสัยว่าเฮนดริคส์ มีสายอยู่ในแรงโคว์ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imfIMF stands for International Monetary Fund.
imfThe IMF ruled out any new loans to that country.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอเอ็มเอฟ[N] International Monetary Fund, See also: IMF, Syn. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
IMF (n) ˌaɪˌɛmˈɛf (ai2 e2 m e1 f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
IWF : Internationaler WährungsfondsIMF : International Monetary Fund [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 IMF
   n 1: a United Nations agency to promote trade by increasing the
      exchange stability of the major currencies [syn:
      {International Monetary Fund}, {IMF}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top