ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-hires-

HH AY1 ER0 Z   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hires, *hires*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hires himself out to anyone looking to make troubleรับจ้างก่อความวุ่นวาย... Transporter 2 (2005)
Implementing the system with the new hires may be...เครื่องตรวจสอบ ที่จะใช้คัดพนักงานใหม่... Super Rookie (2005)
You'll be a bitch when Carlito hires you for half what he paid me.มึงจะเป็นลูกหมาเมื่อคาร์โต จ่ายมึงครึ่งเดียวจากที่เคยจ่ายกู Crank (2006)
We know,we know,that's why we went to his supervisor-- the guy who approves any hires for that job.รู้แล้ว รู้แล้ว เราถึงไปหาหัวหน้าของเขา คนที่จะอนุมัติให้คนมาทำงานนี้ Good Fences (2007)
Hires broadway's hottest up-and-coming director--จ้างผู้กำกับละครเวทีสุดฮ๊อตของตอนนี้มา The Age of Dissonance (2009)
The general hires professional killers, not amateurs.นายพลจ้างวานนักฆ่ามืออาชีพ ไม่ใช่มือสมัครเล่น Rates of Exchange (2009)
The FBI hires me to evaluate agents. You're an agent.FBI จ้างผมมาประเมินผลเจ้าหน้าที่ คุณเป็นเจ้าหน้าที่ The Dwarf in the Dirt (2009)
He's desperate for money, so he fires the old Santas, he hires these goons to rob the mall, and by fleeing to San Lorenzo, he's got an alibi.เขาเงินขาดมือ ก็เลยไล่ซานต้าคนเก่าๆออก เขาจ้างนักเลงพวกนี้มาปล้นห้าง The Ho Ho Ho Job (2010)
I could find some trace of them, someone they turned in Quintana's camp, local hires they made...ผมอาจจะหาร่องรอยของพวกมันได้ พวกมันบางคนกลับไปอยู่ ในแค้มป์ควินทานา พวกมันจ้างคนท้องถิ่น... Dark Matter (2010)
Local hires who made?ใครจ้าง Dark Matter (2010)
Wh... you know, one who was drummed off the force because he refused to play by the rules, and now he hires himself out to impose his own brand of rough justice?ให้ตาย - คุณก็รู้นี่ พวกที่ถูกไล่ออกจากสถานี เพราะว่าไม่ยอมเล่นตามกฎ The Zarnecki Incursion (2011)
He can do that, and then you can make sure that the contractor hires him for the nursery extension.เขาทำได้ค่ะ แล้วพ่อก็ เตรียมบอกผู้รับเหมาได้ จ้างเขาเพื่อขยายสถานรับเลี้ยงเด็ก Surface Tension (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hiresNew hires who just joined the company do everything with this timid/sheepish manner.
hiresThat company hires people without regard to race, religion, or nationality.

CMU English Pronouncing Dictionary
HIRES HH AY1 ER0 Z
HIRES HH AY1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hires (v) hˈaɪəz (h ai1 @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Hires \Hires\, Hirs \Hirs\, pron.
     Hers; theirs. See {Here}, pron. [Obs.] --Chaucer.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top