ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-eventuality-

AH0 V EH2 N CH UW0 AE1 L IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: eventuality, *eventuality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eventuality(n) สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ (โดยเฉพาะสิ่งไม่ดี) (คำที่เป็นทางการ), Syn. contingency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eventuality(อีเวนชุแอล'ลิที) n. เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน, เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นได้, ผลสุดท้าย

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EVENTUALITY AH0 V EH2 N CH UW0 AE1 L IH0 T IY0
EVENTUALITY IY0 V EH2 N CH UW0 AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eventuality (n) ˈɪvˌɛntʃuˈælɪtiː (i1 v e2 n ch u a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Möglichkeit { f } | Möglichkeiten { pl }eventuality | eventualities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eventuality \E*ven`tu*al"i*ty\, n.; pl. {Eventualities}. [Cf. F.
   ['e]ventualit['e].]
   1. The coming as a consequence; contingency; also, an event
    which comes as a consequence.
    [1913 Webster]
 
   2. (Phren.) Disposition to take cognizance of events.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eventuality
   n 1: a possible event or occurrence or result [syn:
      {eventuality}, {contingency}, {contingence}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top