ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-cully-

K AH1 L IY0   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cully, *cully*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cully(คัล'ลี่) n. คนที่ถูกหลอกลวง,หมู,คนโง่ vt. หลอก,ลวง,ต้ม

CMU English Pronouncing Dictionary
CULLY    K AH1 L IY0

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cully \Cul"ly\ (k?l"l?), n.; pl. {Cullies} (-l?z). [Abbrev. fr.
   cullion.]
   A person easily deceived, tricked, or imposed on; a mean
   dupe; a gull.
   [1913 Webster]
 
      I have learned that . . . I am not the first cully whom
      she has passed upon for a countess.   --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cully \Cul"ly\, v. t. [See {Cully},n., and cf. D. kullen to
   cheat, gull.]
   To trick, cheat, or impose on; to deceive. "Tricks to cully
   fools." --Pomfret.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-cully ( K AH1 L IY0)-

 


  

 
cully
 • (คัล'ลี่) n. คนที่ถูกหลอกลวง,หมู,คนโง่ vt. หลอก,ลวง,ต้ม [Hope]
 • /K AH1 L IY0/ [CMU]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top