ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-causeless-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: causeless, *causeless*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
causeless(adj) ที่ปราศจากเหตุผล, Syn. groundless

English-Thai: Nontri Dictionary
causeless(adj) ไม่มีสาเหตุ,ไม่มีมูลเหตุ,ไม่มีเหตุ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
causeless (j) kˈɔːzləs (k oo1 z l @ s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Causeless \Cause"less\, adv.
   Without cause or reason.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Causeless \Cause"less\, a.
   1. Self-originating; uncreated.
   [1913 Webster]
 
   2. Without just or sufficient reason; groundless.
    [1913 Webster]
 
       My fears are causeless and ungrounded. --Denham.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 causeless
   adj 1: having no justifying cause or reason; "a senseless,
       causeless murder"; "a causeless war that never had an
       aim"; "an apparently arbitrary and reasonless change"
       [syn: {causeless}, {reasonless}]
   2: having no cause or apparent cause; "a causeless miracle";
     "fortuitous encounters--strange accidents of fortune"; "we
     cannot regard artistic invention as...uncaused and unrelated
     to the times" [syn: {causeless}, {fortuitous}, {uncaused}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-causeless -

 


  

 
causeless
 • ที่ปราศจากเหตุผล[Lex2]
 • (adj) ไม่มีสาเหตุ,ไม่มีมูลเหตุ,ไม่มีเหตุ [Nontri]
 • (j) /k'ɔːzləs/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top