ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-agouti-

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: agouti, *agouti*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agouti(อะกู' ที) n., (pl. -tis, -ties) หนูเข็มซึ่งคล้ายกระต่าย, หนังหนูบางชนิด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agoutiแบบอะกัวติ [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agouti \A*gou"ti\, Agouty \A*gou"ty\ ([.a]*g[=oo]"t[i^]), n. [F.
   agouti, acouti, Sp. aguti, fr. native name.] (Zool.)
   1. A rodent of the genus {Dasyprocta}, about the size of a
    rabbit, peculiar to South America and the West Indies. The
    most common species is the {Dasyprocta agouti}.
    [1913 Webster]
 
   2. the color of the agouti[1], a grayish-brown of grizzled
    texture; -- used especially to describe the color of the
    fur of a strain of mice. Also used attributively.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agouti
   n 1: agile long-legged rabbit-sized rodent of Central America
      and South America and the West Indies; valued as food [syn:
      {agouti}, {Dasyprocta aguti}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-agouti -

 


  

 
agouti
 • (อะกู' ที) n., (pl. -tis, -ties) หนูเข็มซึ่งคล้ายกระต่าย, หนังหนูบางชนิด [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top