ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระจง

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระจง-, *กระจง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจง[N] chevrotain, See also: mouse deer, Example: ภูหินร่องกล้าเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายาก ไม่ว่าจะเป็นหมี เสือ กวาง เก้ง กระจง และนกที่สวยงามนานาชนิด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งในวงศ์ Tragulidae ที่เล็กที่สุด รูปร่างคล้ายกวางแต่ไม่มีเขา ตัวผู้มีเขี้ยวแหลมคมงอกออกมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระจงน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในวงศ์ Tragulidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องที่เล็กที่สุด กระเพาะมี ๓ ส่วน รูปร่างคล้ายกวาง แต่ไม่มีเขา ตัวผู้มีเขี้ยวบนที่แหลมคมงอกออกมาซึ่งมีผู้นิยมใช้เป็นเครื่องราง มี ๒ ชนิด คือ กระจงควาย [ Tragulus napu (Cuvier)] สูงประมาณ ๓๕ เซนติเมตร และกระจงเล็ก [ T. javanicus (Osbeck)] สูงประมาณ ๒๐ เซนติเมตร, พายัพเรียก ไก้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chevrotainsกระจง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระจง[n.] (krajong) EN: mouse deer ; chevrotain   FR: chevrotain [m] ; agouti [m]
กระจงควาย[n. exp.] (krajong khwāi) EN: Greater Oriental Chevrotain   
กระจงเล็ก[n. exp.] (krajong lek) EN: Lesser Oriental Chevrotain   
กระจงใหญ่[n. exp.] (krajong yai) EN: Greater Oriental Chevrotain   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top