ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-岬-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *岬*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[岬, jiǎ, ㄐㄧㄚˇ] cape; promontory, headland
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  甲 (jiǎ ㄐㄧㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain,  Rank: 4,077

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] cape (geog.), #22,481 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[みさき, ] (n ) แหลม(ส่วนของแผ่นดินที่ยื่นไปในน้ำ), See also: R.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To Cap de Pins.[CN] 松树 Rider on the Rain (1970)
Remember that time we skipped school and drove to the Cape?[JA] 学校サボって に行った時の事を? Gone Girl (2014)
Did you come to Paris by plane... to send yourself mail to Cap de Pins?[CN] 你坐飞机来巴黎... 就是给自己往松树寄封信? Rider on the Rain (1970)
Hello... 18... 18, Cap de Pins.[CN] 喂 18... 松树18号 Rider on the Rain (1970)
More for a laugh, I said "We should have us gas capes on.[CN] 为一声笑的更多, 我说 "我们应该有 我们瓦斯在。 How I Won the War (1967)
We're going to Cap de Pins.[CN] 我们要去松树 Rider on the Rain (1970)
And there Cape Martin.[JA] マルティンがあります Heartbreaker (2010)
Except the nearest army base is at Monument Point, which is 300 miles from here.[JA] 最寄りの陸軍基地が モニュメントにあること以外は ここから300マイルのところだ Streets of Fire (2014)
It went down off Raven Point. Let's get a search party...[JA] カラスの方に落ちた 捜索隊を出そうよ・・・ How to Train Your Dragon (2010)
and they said to the mountains and to the rocks, "Fall on us"[CN] 众人对山言道: "落汝之岩块, Stalker (1979)
If he is a rogue, and there's any truth to territoriality at all we got a good chance of spotting him between Cape Scott and South Beach.[CN] 如果它是恶棍 如果领域性是真的 我们便可在南滩和史考特角之间找到它 Jaws (1975)
- Rosaki?[CN] - 龟头 You Only Live Twice (1967)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みさき, misaki] -Kap, Vorgebirge, Landspitze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top