Search result for

*terry*

(72 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: terry, -terry-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Terry.เทอรี่ Cassandra's Dream (2007)
Another "Terry Leather Low Mileage" done.ไมล์รถต่ำของเทอร์รี่ เล็ทเธอร์อีกอันที่เสร็จ The Bank Job (2008)
Yeah, of course, Terry.ไม่ลืมอยู่แล้ว เทอร์รี่ The Bank Job (2008)
Terry.เทอร์รี่ The Bank Job (2008)
I've got a proposition for you, Terry.ฉันมีข้อเสนอสำหรับคุณ เทอร์รี่ The Bank Job (2008)
I know you, Terry, and I know your mates (friends).ฉันรู้จักคุณ เทอร์รี่ แล้วฉันก็รู้จักเพื่อนคุณด้วย The Bank Job (2008)
It's a once-in-a-lifetime opportunity, Terry.มันเป็นครั้งเดียวในชีวิต โอกาสมาถึงแล้ว เทอร์รี่ The Bank Job (2008)
And how would you know that fact, Terry?แล้วนายไปรู้เรื่องนี้มาได้ยังไง เทอร์รี่ The Bank Job (2008)
Terry, you have been up to some mischief in your time but this, this is serious shit, my friend.เทอร์รี่ คุณอาจจะคิดว่าเรื่องนี้มันเสียเวลาคุณ แต่เรื่องนี้ มันจริงจังสุดๆ เพื่อนเอ๋ย The Bank Job (2008)
And how afraid do I have to be, Terry?แล้วมีอะไรที่ฉันต้องกลัวมั้ย เทอร์รี่ The Bank Job (2008)
- How about your friend Terry?- เพื่อนคุณเป็นยังไงบ้าง เทอร์รี่น่ะ The Bank Job (2008)
Terry? Fucking hell!เทอร์รี่ ให้ตายเถอะ The Bank Job (2008)
Terry! Bambas!เทอร์รี่ แบมบาส The Bank Job (2008)
Terry, talk to me!เทอร์รี่ พูดกับฉัน The Bank Job (2008)
Terry!เทอร์รี่ The Bank Job (2008)
Terry, talk to me!เทอร์รี่ พูดกับฉัน The Bank Job (2008)
Bloody hell, Terry. Don't do that to me.ให้ตายเถอะ เทอร์รี่ อย่าให้เกิดกับฉันเลย The Bank Job (2008)
Terry, anything for the widows and auctions funds?เทอร์รี่ มีอะไรให้พวกแม่ม่าย หรือกองทุนประมูลของบ้างมั้ย The Bank Job (2008)
What have you got there, Terry?นายได้อะไรหรือ เทอร์รี่ The Bank Job (2008)
Come on, Terry. Give us some.ส่งมาเลย เทอร์รี่ ขอชิมหน่อย The Bank Job (2008)
How did you find this place then, Terry?นายเจอที่นี่ได้ยังไง เทอร์รี่ The Bank Job (2008)
We are looking for Terry Leather.เรากำลังตามหาเทอร์รี่ เล็ทเธอร์ The Bank Job (2008)
Terry said he would not be coming in this week.เทอร์รี่บอกไว้ เขาจะไม่เข้ามาอาทิตย์นี้ The Bank Job (2008)
If you want to see your Eddie or his mate Dave again, make sure Terry Leather calls that number.ถ้าคุณอยากเห็นเอ็ดดี้ของคุณ หรือเดฟ เพื่อนของเขาอีกครั้ง จัดการให้เทอร์รี่ เล็ทเธอร์โทรมาเบอร์นี้ซะ The Bank Job (2008)
We heard you on the radio, Terry. You are famous, you know?เราได้ยินเสียงคุณจากวิทยุ เทอร์รี่ คุณดังใหญ่แล้ว รู้ตัวมั้ย The Bank Job (2008)
Oh God, you could go to jail for years for something like that, Terry.พระเจ้า คุณอาจติดคุกหลายปี สำหรับเรื่องแบบนั้นนะ เทอร์รี่ The Bank Job (2008)
You be careful, Terry.คุณระวังตัวด้วยนะ เทอร์รี่ The Bank Job (2008)
- Terry, they took Eddie.- เทอร์รี่ พวกมันเอาตัวเอ็ดดี้ไป The Bank Job (2008)
Terry Leather, Kevin Swain, Martine Love, Eddie Burton.เทอร์รี่ เล็ทเธอร์ เควิน สเวน มาร์ทีน เลิฟ เอ็ดดี้ เบอร์ตัน The Bank Job (2008)
- Eddie, it's Terry.- เอ็ดดี้ ฉันเทอร์รี่ The Bank Job (2008)
Terry...เทอร์รี่.. The Bank Job (2008)
Terry, fucking hell.เทอร์รี่ มันแย่มาก ๆ The Bank Job (2008)
- No, Terry. Terry, you gotta--- ไม่ เทอร์รี่ เทอร์รี่ นายต้อง... The Bank Job (2008)
- They shot him, Terry...- พวกมันยิงเขา เทอร์รี่... The Bank Job (2008)
Oh my God Almighty, Terry.โอ้พระผู้เป็นเจ้า เทอร์รี่ The Bank Job (2008)
Oh, and did you sleep with her, Terry?เหรอ แล้วคุณนอนกับเธอด้วยมั้ยล่ะ เทอร์รี่ The Bank Job (2008)
Listen, Terry.ฟังนะ เทอร์รี่ ข้อตกลงของเราทำไปเพื่อ... The Bank Job (2008)
- Terry.- เทอร์รี่ The Bank Job (2008)
Terry.เทอร์รี่ The Bank Job (2008)
So, are we seriously arseholed now, Terry?นี่เราถูกจับแล้วจริง ๆ หรือ เทอร์รี่ The Bank Job (2008)
It was always you, Terry.มันคือคุณเสมอ เทอร์รี่ The Bank Job (2008)
Oh my God, Terry, that's a big one.โอ้พระเจ้า เทอร์รี่ ตัวใหญ่มาก The Bank Job (2008)
Terry Paswell, Tesha Dawn, Cassie Bell...แคซซี่ เบลล์ Double Blind (2009)
- Tesha, Terry, Dawn. - A lot of girls do that.ดาวน์ ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ทำอย่างนั้น Double Blind (2009)
Terry Pratchett.พอไปถึงเราคงต้องแถลงข่าว Conflicted (2009)
And terry's allergic to everything.ส่วนเทอร์รี่ก็แพ้ของทุกอย่าง Rose's Turn (2009)
I'm Sergeant Terry Hicock.ผมจ่าเทอรี่ ฮิคค้อกไงครับ Harry Brown (2009)
Terry, give us a minute, please?เทอรี่ ขอเวลาซักครู่นะ Harry Brown (2009)
In particular, Detective Sergeant Terry Hicock, who having tragically lost his life in the line of duty has been singled out for the Queen's Gallantry Medal for Bravery, along with fellow officer Detective Inspector Alice Frampton.แต่ถึงกระนั้น จ่าฝ่ายสืบสวนเทอรี่ ฮิคค้อก ซึ่งได้เสียชีวิตไป ในหน้าที่ครั้งนี้อย่างน่าเสียดาย ได้รับเหรียญกล้าหาญขั้นที่หนึ่ง ควีนกาลันทรี่เป็นการตอบแทน Harry Brown (2009)
- Terry, come on. What is this?- เทอร์รี่ ไม่เอาน่า ทำไมล่ะ? Keep This Party Going (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terryAnd began my first letter to Terry Tate.
terryI'm Alan Tate, Terry Tate's son.
terryI soon came across a box labeled Terry Tate.
terryI would like to see Mr Terry Tate.
terryShe scolds Terry as often as me.
terryTerry was very pleased with the news.
terryThis was the last conversation I had with my mother about Terry Tate.
terryWhy? Because Terry Tate always replied promptly that's why.
terryYou'd better put your cigarette out before Terry sees it.
terryYou know my favorite singer Terry Tate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ้าขนหนู[N] towel, See also: terry cloth, wash cloth, bath towel, Example: วันนี้ฝนตก ผ้าขนหนูที่ตากไว้เลยไม่แห้ง, Count unit: ผืน, Thai definition: ผ้าสำหรับใช้ห่มหรือเช็ดตัว
ผ้าเช็ดตัว[N] bath towel, See also: terry cloth, wash cloth, Syn. ผ้าขนหนู, Example: เธอใช้ผ้าเช็ดตัวพันกายอย่างรวดเร็ว, Count unit: ผืน, Thai definition: ผ้าขนหนูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้ซับหรือเช็ดเนื้อตัวให้แห้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ้าขนหนู[n. exp.] (phākhonnū) EN: towel ; terry cloth ; wash cloth ; bath towel   FR: serviette (de bain) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRY    T EH1 R IY0
STERRY    S T EH1 R IY0
TERRY'S    T EH1 R IY0 Z
SINGLETERRY    S IH1 NG G AH0 L T EH0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Terry    (n) (t e1 r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
タオル地[タオルじ, taoru ji] (n) terrycloth; towelling; toweling [Add to Longdo]
テリークロス[, teri-kurosu] (n) terry cloth [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特利[Tè lì, ㄊㄜˋ ㄌㄧˋ, ] (name) Terry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Terry \Ter"ry\, n.
     A kind of heavy colored fabric, either all silk, or silk and
     worsted, or silk and cotton, often called terry velvet, used
     for upholstery and trimmings.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top