ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*stakeholder*

S T EY1 K HH OW2 L D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stakeholder, -stakeholder-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stakeholder(n) ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม, Syn. consignee, trustee
stakeholder(n) คนกลางที่ถือเงินเดิมพันสำหรับการพนัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stakeholdern. ผู้ถือเงินเดิมพัน,ผู้รักษาเงินเดิมพัน

English-Thai: Nontri Dictionary
stakeholder(n) ผู้ถือเงินเดิมพัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And not say what are sometimes called their stakeholders like the community or the work force or whatever.และไม่เคยคำนึงถึงคนอื่น ที่บางครั้งเป็นผู้ร่วมรับความเสี่ยง เช่น ชุมชน หรือแรงงาน หรือคนกลุ่มใดก็ตาม The Corporation (2003)
My marriage is a complicated business with many stakeholders.การแต่งงานของผมที่แสนจะซับซ้อนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก Episode #1.12 (2010)
I'd come up with a plan to invest in a casino with stakeholders in Sarasota at the new Ritz development site.ผมนำเสนอแผนการลงทุนในคาสิโน โดยมีผู้ถือหุ้นในซาราโซตา ในที่ตั้งโรงแรมิรทซ์แห่งใหม่ Live by Night (2016)
I hear your stockholders were very happy with that new platform.Hab gehört, Ihre Stakeholder lieben die Plattform. Jason Bourne (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือ(n) holder, See also: stakeholder, Syn. ขา, Example: แชร์งวดนี้ไม่เอาหลายมือแล้วกว่าจะได้มันนานเกินไป, Thai Definition: ผู้ร่วมเล่นการพนันบางอย่างหรือแชร์เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือ[meū] (n) EN: handle ; handhold ; holder ; stakeholder  FR: poignée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STAKEHOLDER S T EY1 K HH OW2 L D ER0
STAKEHOLDERS S T EY1 K HH OW2 L D ER0 Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktionär {m}stakeholder [Add to Longdo]
Anspruchsberechtigte {m,f}; Anspruchsberechtigterstakeholder [Add to Longdo]
Interessengruppe {f} | Mitglied einer Interessengruppestakeholders | stakeholder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステークホルダー[sute-kuhoruda-] (n) stakeholder; stakeholders [Add to Longdo]
生活者[せいかつしゃ, seikatsusha] (n) (1) consumer; ordinary citizen; stakeholder; (suf) (2) (See 路上生活者) person who lives on (e.g. situation, income, place) [Add to Longdo]
利害関係者[りがいかんけいしゃ, rigaikankeisha] (n) stakeholder; person holding other people's stakes in a venture (legal) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stakeholder \Stake"hold`er\ (-h[=o]ld`[~e]r), n.
   The holder of a stake; one with whom the bets are deposited
   when a wager is laid.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stakeholder
   n 1: someone entrusted to hold the stakes for two or more
      persons betting against one another; must deliver the
      stakes to the winner

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top