ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*soupe*

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: soupe, -soupe-
Possible hiragana form: *そうぺ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- SOUPED UP!-พร้อมแล้ว The Expendables 2 (2012)
Would it be too forward of me... ... toproposeachampagnesupper after the performance this evening?Wäre es zu verfrüht... sie zu einem Champagnersouper nach der Vorstellung heute einzuladen? To Be or Not to Be (1983)
Any chance we could have supper after dinner?Wie wäre es mit einem Souper nach dem Dinner? To Be or Not to Be (1983)
- A supper.- Einem Souper. Swann in Love (1984)
And then we'll have the soupe de poisson au crabe.Und dann nehmen wir die soupe de poisson au crabe. The Prince of Tides (1991)
- Okay. - Okay, fine. We have soup du jour.Also, heute gibt es Soupe du jour, Honey, I Blew Up the Kid (1992)
I'm having a oyster supper in your honour.Austernsouper für Sie. The Age of Innocence (1993)
What is the soup du jour?Was ist die "soupe du jour"? Dumb and Dumber (1994)
Your boat, your favorite easy chair, your dinner.Ihr Schiff, Ihr Sessel, Ihr Souper. Ich wunsche guten Appetit! Saturnin (1994)
Why'd you refuse to dine with Mr. d'Argenson?Warum lehnst du das Souper mit d'Argenson ab? Cartouche, le brigand magnifique (2009)
Well, that's not part of the message, but they'll all be at the races and you're expected to supper afterwards.Das gehört nicht zur Nachricht, sondern sie werden beim Rennen sein, und erwarten dich danach zum Souper. Anna Karenina (2012)
Jean, soupe a I'oignon for two.- Jean, soupe à l'oignon, für zwei. Murder in Montparnasse (2012)
Tonight I would like "dinner for two"Heute abend möge man mir ein "souper à deux" servieren... Vier um die Frau (1921)
De Talles had the effrontery to put himself on the right of the Cardinal at dinner.Der Comte setzte sich beim Souper zur Rechten des Kardinals. - So? Scaramouche (1952)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soupeBy installing two carburetors that racing-car enthusiast souped up his motor considerably.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารค่ำ [n.] (āhān kham) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper (Belg.) [m]
อาหารมื้อเย็น[n.] (āhān meū yen) EN: dinner ; supper   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารเย็น[n.] (āhān yen) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
บะหมี่น้ำ[n. exp.] (bamī nām) FR: soupe de pâtes [f]
ช้อนโต๊ะ[n. exp.] (chønto) EN: tablespoon   FR: cuillère à soupe [f]
ช้อนโต๊ะพูน[n. exp.] (chønto phūn) EN: heaping tablespoon   FR: cuillerée à soupe [f]
แกงจืด[n. exp.] (kaēng jeūt) EN: clear soup ; mildly seasoned soup ; mild soup   FR: soupe claire [f] ; soupe de légumes [f]
ข้าวต้ม[n.] (khāotom) EN: boiled rice ; soft-boiled rice; gruel ; rice gruel   FR: soupe de riz [f] ; riz bouilli [m]
เกี๊ยวน้ำ[n. exp.] (kīo nām) EN: wonton soup   FR: soupe de ravioli [f]
ก๋วยเตี๋ยวน้ำ[n. exp.] (kuaytīo nām) EN: Chinese noodles in soup ; soup-noodle ; noodles with soup   FR: soupe de nouille avec de la viande et des légumes [f] ; soupe de pâtes [f]
หม้อเกาเหลา[n. exp.] (mø kaolao) FR: marmite à soupe chinoise [f]
น้ำแกง[n. exp.] (nām kaēng) EN: soup of curry   FR: soupe au curry [f]
เพิ่มแกงจืด[v. exp.] (phoēm kaēng jeūt) EN: serve the soup   FR: servir la soupe
เปียกหมดเลย[adj.] (pīek mot loēi) FR: tout trempé ; trempé comme une soupe
โป๊ะแตก[n. exp.] (po taēk) FR: soupe de fruits de mer pimentée [f]
ซุป[n.] (sup) EN: soup   FR: soupe [f] ; potage [m]
ทานอาหารค่ำ [v. exp.] (thān āhān kham (form.)) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper (Belg.) [m]
ต้มข่า[n. exp.] (tomkhā) EN: spicy curry in coconut milk   FR: soupe au coco [f]
ต้มข่าไก่[n. exp.] (tomkhā kai) EN: spicy chicken curry in coconut milk   FR: soupe de poulet au coco [f]
ต้มยำ[n.] (tomyam) EN: spicy lemongrass soup ; hot and sour soup   FR: soupe acidulée [f] ; soupe pimentée à la citronnelle [f]
ต้มยำกุ้ง[n. exp.] (tomyam kung) EN: prawn soup ; shrimp tomyam   FR: soupe acidulée de crevettes [f] ; soupe de crevettes à la citronnelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOUPED    S UW1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
souped    (v) sˈuːpt (s uu1 p t)
peasouper    (n) pˈiːsˈuːpər (p ii1 s uu1 p @ r)
peasoupers    (n) pˈiːsˈuːpəz (p ii1 s uu1 p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Souper {n}dinner [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
soupe(n) |f| ซุป น้ำซุป เช่น Cette soupe est très facile à faire et les croûtons sont délicieux, à refaire c’est sûr !

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  soupe /sup/ 
   soup

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top