ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*slr*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: slr, -slr-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
SLR(n, abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, See also: camera
DSLR(n, abbrev) ย่อมาจาก Digital SLR หมายถึงกล้องดิจิตอลชนิด SLR, See also: SLR, camera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
SLR(abbr) คำย่อของ single-lens reflex

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, she's no, um...digital SLR, which is single lens reflex.ที่พูดมานั้น ผมหมายถึง... กล้องดิจิตอล-เอสแอลอาร์ มันเป็นกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว Rogue (2007)
(SlRENS wailing)พาชอว์นค้ากำปั้นสังเวียนนักชกมือเปล่า Fighting (2009)
This would have been a high-end DSLR in a case with multiple lenses.เป็นกล้อง DSLR อย่างดี พร้อมกระเป๋า มีเลนส์หลายแบบติดมาด้วย Ring Around the Rosie (2011)
This year, it's Ron Dennis's personal Mercedes SLR he loaned us.ปีนี้เป็นรถเอสแอลอาร์ส่วนตัว ของรอน เดนนิส เขาให้ยืม Episode #18.2 (2012)
(SIRENS)(SlRENEN) Hard to Kill (1990)
Ha. [ SIRENS WAILING NEARBY ](SlRENEN HEULEN IN DER NÄHE) Demolition Man (1993)
[ SIREN wailing in distance ]MONTAG (SlRENE HEULT in DER FERNE) Se7en (1995)
[ AMBULANCE SIREN wailing ](KRANKENWAGENSlRENEN HEULEN) Se7en (1995)
[ SIREN WAILING ](SlRENEN HEULEN) A.I. Artificial Intelligence (2001)
Hey, Glory, are you talking as a union rep or just butting into anybody's business as usual?Hey, Glory, redest du als Gewerkschaflslrau uder mischst du dich mal wieder in Sachen ein, die dich nichts angehen? North Country (2005)
I'm sorry, sir. I have no one by that name on base.Tut mir leid, Slr, hier Ist keiner mit diesem Namen. In the Valley of Elah (2007)
- Get me Captain Fenderman at the base.- Ja, Slr? Verbinden Sie mich mit Captain Fenderman vom Stützpunkt. In the Valley of Elah (2007)
- One moment, sir.- Augenblick, Slr. In the Valley of Elah (2007)
[ SIREN WAILING ](SlRENE HEULT) The Curious Case of Benjamin Button (2008)
[ SIREN WAILS AND THUNDER CRASHES ](SlRENE HEULT UND DONNER KRACHT) The Curious Case of Benjamin Button (2008)
[ SIREN WAILING IN DISTANCE ](SlRENE HEULT in DER FERNE) The Curious Case of Benjamin Button (2008)
/SIREN BLARING/(SlRENE HEULT) The Final Destination (2009)
[ sirens wailing ](SlRENEN HEULEN) Batman: Under the Red Hood (2010)
It's still a Mercedes SLR.Es ist dennoch ein Mercedes SLR. Unfinished Business (2010)
This is a limited edition SLR, worth $450, 000.Das ist ein SLR in limitierter Auflage, im Wert von 450, 000 Dollar. Unfinished Business (2010)
No arguments, no complaints.Keine Slreitereien, keine Beschwerden. RoboCop (2014)
Back in the 1970s, Howard Moskowitz discovered that as you increase the amount of sugar in a product people liked it more and more.In den 70er Jahren entdeckte Ho ward Moslro wirz, je höher der Zuckerantei/ ist, umso beliebter ist das Produkt. That Sugar Film (2014)
Many of the reviews, the final review, is that there is no evidence that sugar is associated with metabolic disease of any kind, are funded by the sugar industry.Die meisten Überprüfungen zeigen... Sogar das letzte Urteil zeigt, dass es keine Beweise dafür gibt, dass Zucker irgendwelche Stoffwechselkrankheiten beeinflusst. Das wird alles finanziert von der Zuckerinduslrie. That Sugar Film (2014)
I found John's position on calories so similar to the line that the food industry takes that I felt compelled to question the source of his research funding.Jahns Standpunkt zu Kalorien ähnelte so sehr dem der Leb ensmitre/induslrie, dass Ich ihn nach seinen Ge/dgebern fragen musste. That Sugar Film (2014)
Using this ultraviolet, infrared DSLR camera, we take pictures of the burnt paper.Wir benutzen diese UV-Infrarot-DSLR-Kamera und machen Bilder von dem verbrannten Papier. Face Value (2015)
She said the Thai place on Main Street.- Beim Thailänder in der Main Slreet. Max Steel (2016)
We will get to the strategy part later.Wir gehen den Slralegiekram später durch. Max Steel (2016)
But, Max, what about my knowledge of battle strategy?Was ist mit meinem Wissen über Kampfslrategien? Max Steel (2016)
An SLR. Film.Mit einem SLR.-Film. Delorme (2017)
It was a lucky one.- Ein Glückslreffer. The Charge of the Light Brigade (1936)
It's only now that the strategic importance of the situation becomes apparent.Die slrategische Bedeutung der Situalion wird ersi jelzt klar. The Charge of the Light Brigade (1936)
-I want you to understand also that it's imperative there should be no incident that could cause a frontier war at this time.- Ich weise Sie darauf hin: Vermeiden Sie alle Zwischenfälle, die zu Grenzslreitigkeiten führen könnten. The Charge of the Light Brigade (1936)
Don't you think so? -Well...Nun... unser Slreit ist schwer zu erklären, aber... The Charge of the Light Brigade (1936)
You don't need to tell me. Well, well, you must have had a long and tiresome journey.Sie müssen mir nichl sagen, dass es eine anslrengende Reise war. The Charge of the Light Brigade (1936)
Boldness. That, my boy, is the essence of strategy.Kühnheil ist das Salz der Slrategie, mein Freund. The Charge of the Light Brigade (1936)
-The current will take you to Lohara. -That's easy enough.- Die Slrömung Ireibl Sie nach Lohara. The Charge of the Light Brigade (1936)
Next thing you know, picking the milky way out of your ears.-Da verunsichern wir die Milchslraße. Action in the North Atlantic (1943)
Remember that blackout we had the other night?-(singt) -Wir halten Slromausfall. Action in the North Atlantic (1943)
From my ship in the harbor, I looked at where my house is, and I see stukas diving.Von meinem Schiff im Hafen konnte ich die Slraße, wo mein Haus isl, sehen. Action in the North Atlantic (1943)
Check the wind and estimate the drift.Errechnen Sie die Slrömung. Action in the North Atlantic (1943)
Another match, please. What's the matter?-Nicht von dem Slreichholz. Action in the North Atlantic (1943)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デジイチ[dejiichi] (n) digital single lens reflex camera; digital SLR camera [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  SLR
         Scalable Linear Recording (Streamer, Tandberg)
         

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top