ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*self-examination*

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: self-examination, -self-examination-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One involves your mother, your shame core, and a grueling process of intense self-examination.1 คือเกี่ยวกับแม่นาย ปมด้อยสำคัญของนาย และกระบวนการหล่อหลอม ในการทดสอบตัวเอง The Love Guru (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
self-examination (n) sˌɛlf-ɪgzˌæmɪnˈɛɪʃən (s e2 l f - i g z a2 m i n ei1 sh @ n)
self-examination (n) sˌɛlf-ɪgzˌæmɪnˈɛɪʃənz (s e2 l f - i g z a2 m i n ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Selbstprüfung {f}self-examination [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
自省[じせい, jisei] (n,vs) self-examination; reflection; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Self-examination \Self`-ex*am`i*na"tion\, n.
     An examination into one's own state, conduct, and motives,
     particularly in regard to religious feelings and duties.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top