ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*schokolade*

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: schokolade, -schokolade-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Candies.- SchokoladeKnockabout (1979)
- A chocolate.- Eine SchokoladeMontparnasse 19 (1958)
Right away, sir. I'll get you a nice glass of milk right away, cowboy.- Wie wär's mit ein bisschen Schokolade in der Milch? Don't Interrupt (1958)
You want some chocolate in it?- Ohne SchokoladeDon't Interrupt (1958)
Now, now, no chocolate tonight, son.- Heute gibt's keine SchokoladeDon't Interrupt (1958)
They let me have chocolate in my milk at school.In der Schule darf ich sie immer mit Schokolade trinken. Don't Interrupt (1958)
The medical examiner reported, they'd found chocolate in child's stomach.... Im Magen des Kindes fand man Schokolade-Reste! It Happened in Broad Daylight (1958)
We found half a Lindt chocolate bar in your bag.Und in deiner Tasche war eine halbe Tafel Lindt-SchokoladeIt Happened in Broad Daylight (1958)
And when I have all the pictures, I'll get a pile of chocolate.Wenn ich alle Bilder habe, bekomme ich einen Haufen SchokoladeIt Happened in Broad Daylight (1958)
Oh, chocolate factory.Schokoladenfabrik. It Happened in Broad Daylight (1958)
Annemarie was gluing some pictures today.Annemarie hat Schokolade-Bilder eingeklebt. It Happened in Broad Daylight (1958)
It's regarding an old friend. The chocolate agent Wonder.Ein Freund von mir, Wonda, er ist Schokolade-Vertreter. It Happened in Broad Daylight (1958)
- He gave a child some pictures and...Er schenkte einem Kind Schokolade-Bilder ... It Happened in Broad Daylight (1958)
- Who gave you chocolate?Von wem hast du die Schokolade bekommen? - Von einem Mädchen. It Happened in Broad Daylight (1958)
- Who gave you the chocolate?Wer hat dir die Schokolade gegeben? Ich habe es gesagt! It Happened in Broad Daylight (1958)
Won't you tell me the truth now?Hm? ... Hat dir ein Mann die Schokolade gegeben? It Happened in Broad Daylight (1958)
Look, you must tell me now, who gave you the chocolate.Du musst mir sagen, wer dir die Schokolade gab! Ich kannte mal ein Mädchen. It Happened in Broad Daylight (1958)
A tall man gave her chocolate, which looked like little hedgehogs.Dem gab auch ein großer Mann Schokolade, die aussah wie Igel. It Happened in Broad Daylight (1958)
A magician gave you the chocolate?Ein Zauberer hat dir die Schokolade gegeben. It Happened in Broad Daylight (1958)
Annemarie received chocolate from a strange man.Annemarie bekam von einem unbekannten Mann SchokoladeIt Happened in Broad Daylight (1958)
Chocolate wrappers.Schokoladenreste! It Happened in Broad Daylight (1958)
Dipping peppermint creams into chocolate streamsPfefferminzcreme fließt in Schokoladenbächen Rock-a-Bye Baby (1958)
Is he the kind of fellow who serves hot chocolate and has great roaring fires?Ist er ein Mann, der heiße Schokolade serviert und ein warmes Kaminfeuer zu bieten hat? Robot Client (1958)
Here, little fellow,... Have some chocolate, before you get pickled.Na, Kleiner, da hast du noch mal Schokolade, bevor du eingemacht wirst. The Bridge (1959)
Be happy, that you got some chocolate.Sei doch froh, dass du Schokolade hast. The Bridge (1959)
I DON'T SU PPOSE YOU STILL MAKE THOSE GREAT CHOCOLATE SODAS, DO YOU?Ich nehme an, dass Sie diese tolle Schokoladenbrause nicht mehr machen? Walking Distance (1959)
ONE THING I ALWAYS REMEMBER ORDERING WAS A CHOCOLATE SODA WITH THREE SCOOPS.Ich erinnere mich noch, wie ich hier immer Schokoladenbrause mit 3 Kugeln bestellt habe. Walking Distance (1959)
WE'RE GOING TO NEED SOME MORE CHOCOLATE SYRU P, MR. WI LSON.Wir brauchen noch etwas mehr Schokoladensirup, Mr. Wilson. Walking Distance (1959)
CHOCOLATE? VANILLA?Schokolade oder Vanille? Walking Distance (1959)
Chili, chocolate cupcakes, jelly beans, frozen pizza.Chili, Schokoladenkekse, Geleebohnen, Tiefkühlpizza. Home from the Hill (1960)
Un chocolat et un whiskey and soda, with ice.Dann ein Schokoladeneis und einen Whiskey Soda auf Eis, bitte. Seven Thieves (1960)
Un chocolat, whiskey soda with ice. Bien, monsieur.Ein Schokoladeneis und einen Whiskey Soda auf Eis, sehr wohl, Monsieur. Seven Thieves (1960)
What about the man who says, "chocolat"?Was ist mit einem Mann, der "Schokolade" bestellt? Seven Thieves (1960)
It's a chocolate.SchokoladeVillage of the Damned (1960)
GORDON: It's all right, it's only a box with a chocolate in it.Es ist nur ein Kästchen mit SchokoladeVillage of the Damned (1960)
I don't know, sir. I never allow her to have chocolates.Ich gebe ihr sonst nie SchokoladeVillage of the Damned (1960)
WELL, HOW ABOUT A CU P OF HOT CHOCOLATE?Nun, wie wärs mit einer Tasse heißer SchokoladeNightmare as a Child (1960)
A CU P OF N ICE HOT CHOCOLATE.Eine Tasse mit schöner, heißer SchokoladeNightmare as a Child (1960)
(male presenter, off) MONTH OF NOVEMBER, HOT CHOCOLATE AND A SMALL CAMEO OF A CHILD'S FACE IMPERFECT ONLY IN ITS SOLEMNITY.November, heiße Schokolade und ein kleiner Kurzauftritt eines Kindergesichts, dem es nur an etwas Freude mangelt. Nightmare as a Child (1960)
I hope you like chicken and saffron rice served with chocolate sauce.Ich hoffe, du magst Hühnchen mit Reis und Schokoladensauce. Breakfast at Tiffany's (1961)
- We ate chocolate all day long.- Den ganzen Tag lang aßen wir SchokoladeLe combat dans l'île (1962)
- 12 chocolate bars. - Yes.12 mal MilchschokoladeWar of the Buttons (1962)
Candy!Für die SchokoladeLolita (1962)
And Dutch chocolate. Two bars.Und holländische Schokolade, zwei Tafeln. The Great Escape (1963)
- Don't take candy from strangers.- Nehmt keine Schokolade von Fremden. Irma la Douce (1963)
They die like flies from coronary thrombosis while their women sit under hair dryers eating chocolates and arranging for every second Tuesday to be some sort of Mother's Day.Sie sterben an Herzinfarkt, während ihre Frauen beim Frisör Schokolade essen und jeden zweiten Dienstag Muttertag feiern. It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
A chocolate fudge sundae with whipped cream and a cherry on top.Ein Schokoladen-Karamell-Eis mit Schlagsahne und einer Kirsche drauf. It's a Mad Mad Mad Mad World (1963)
-Αnd a bar of chocoΙate.- Eine Tafel SchokoladeMuriel, or the Time of Return (1963)
I merely offered him a bar of chocolate.Aber die Schokolade hat er genommen! Der Zinker (1963)
Well, we all work in different fields... pinching cars, blowing safes, shop-lifting, living with whores.Wir hatten alle etwas angestellt. Autos geklaut, Safes geknackt Schokolade am Kiosk geklaut, oder es mit einer Hure getrieben. 491 (1964)

German-Thai: Longdo Dictionary
Schokolade(n) |die| ช็อกโกแล็ต, See also: eine Tafel Schokolade
Tafel Schokolade(n) |die, pl. Tafeln Schokolade| ช็อกโกแล็ตแบบแท่ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schokolade {f} | eine Tafel Schokoladechocolate | a bar of chocolate [Add to Longdo]
Schokoriegel {m}; Schokoladenriegel {m}candy bar [Am.] [Add to Longdo]
Schokoladenstreusel {pl} [cook.]chocolate sprinkles [Add to Longdo]
Schokoladentafel {f}chocolate bar; candy [Add to Longdo]
Vollmilchschokolade {f}milk chocolate [Add to Longdo]
schokoladenbraun {adj}chocolate; chocolate-brown [Add to Longdo]
zartbitter {adj} (Schokolade)plain (chocolate) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Schokolade /ʃoːkoːlaːdə/ 
   chocolate

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top