Search result for

*rodeo*

(64 entries)
(0.0173 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rodeo, -rodeo-
Possible hiragana form: *ろでお*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rodeo[N] การแสดงความสามารถในการขี่ม้าและคล้องจับปศุสัตว์ของโคบาล
rodeo[N] การล้อมจับปศุสัตว์
rodeo[N] คอกสำหรับจับปศุสัตว์, Syn. pen
rodeo[VI] เข้าร่วมแข่งขันการล้อมจับปศุสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rodeo(โร'ดีโอ) n. การแสดงความสามารถในการขี่ม้าและใช้ห่วงเชือกคล้องวัว,การต้อนจับปศุสัตว์,คอกสำหรับจับปศุสัตว์,การแสดงความสามารถในการขี่รถจักรยานยนต์ pl. rodeos

English-Thai: Nontri Dictionary
rodeo(n) การต้อนปศุสัตว์,การแสดงขี่ม้าคล้องสัตว์,คอกสำหรับจับสัตว์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, let's rodeo.ดี งั้นก็ไปกัน Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
You didn't... go to the rodeo?เธอไม่ได้ไป เอ่อ.. แข่งโรดีโอ้หรอ After School Special (2009)
Well, the good news is you still get to go to the rodeo.the good news is you still get to go to the rodeoDid You Hear About the Morgans? (2009)
And the rodeo dance.And the rodeo dance. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Hey, folks, come on down to Ray Rodeo. Calf roping', bull ridin', pie-eating contest, great barbecue.come on down to Ray Rodeo. great barbecue. Did You Hear About the Morgans? (2009)
They're probably on their way to the rodeo, but they're staying with the Wheelers.but they're staying with the Wheelers. Did You Hear About the Morgans? (2009)
I think I'm gonna pass on the rodeo.I think I'm gonna pass on the rodeoDid You Hear About the Morgans? (2009)
Thanks for your concern, but there's a big rodeo on Monroe today.ขอบคุณที่สังเกต แต่วันนี้มีงานโรดีโอ ที่มอนโร Keep This Party Going (2009)
Well, this isn't my first rodeo.นี่ไม่ใช่การถูกต้อน เข้าคอกครั้งแรกของผม In Plane Sight (2009)
I'm a regular rodeo queen.ฉันเป็นได้ถึงราชินี คล้องม้าเชียวแหละ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
- this is not my first rodeo.นี่ไม่ใช่เหยื่อรายแรก ของพ่อซักหน่อย Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
By a junior rodeo champion.แชมป์โรดิโอหนุ่มมาก่อน Introduction to Statistics (2009)
-l used to be a rodeo champ.ฉันเคยไปเข้าแคมป์ขี่ม้าคล้องสัตว์ จริงเหรอ? Everything Is Broken (2010)
You could easily crush a testicle at rodeo camp.การเล่นโรดิโอก็สามารถทำให้อัณฑะคุณบอบช้ำได้ง่ายเช่นกัน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Especially the whole rodeo thing.โดยเฉพาะท่าโรดิโอของคุณ The Lunar Excitation (2010)
And i got the cowboy at a gay rodeo in amarillo.และฉันได้คาวบอยจากเกย์โรดิโอ ในอมาริลโล่ Isobel (2010)
(blackie and the rodeo kings) and I'm-a dragging' them around town, makin' such a sad sound, baby. . It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
I could sleep through a rodeo.ผมหลับได้ ตลอดงานแข่งขี่ม้า Consumed (2010)
She once slept with a rodeo clown...เธอเคยนอนกับตัวตลกครั้งนึง The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
I used to buck broncos for the rodeo.ฉันเคยเป็นคนดูแลม้าในงานแข่งม้า Hick (2011)
This is not my first rodeo, Sarge.นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันมาเที่ยวนะ Bad Teacher (2011)
Every girl's dream, to have their prom date dumped on their doorstep like a rodeo calf.คู่นัดพรอมของเธอมัดมือเท้า มาส่งหน้าประตู The Prom (2011)
It's a rodeo clown.- เป็นการเรียกร้องความสนใจยังไงล่ะ Countdown (2011)
Rodeo clown?- เรียกร้องความสนใจเหรอครับ Countdown (2011)
I'm gonna lasso your heart like a rodeoI'm gonna lasso your heart like a rodeo A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
No, my family's all back in Oklahoma, and the guys on the circuit are in Calgary at the next rodeo.ไม่ละ บ้านผมอยู่ที่Oklahomaนู่น และเพื่อนๆผม ก็อยู่ที่ Calgary กันหมด Out of the Chute (2011)
She keeps telling me the rodeo.'m gonna like Let's just do this later, okay?แม่เอาแต่บอกฉันว่าฉันต้องชอบการขี่ม้าผาดโผน ค่อยคุยกันทีหลังนะ โอเค? My Name Is Trouble (2011)
Ooh, maybe a little Rodeo Drive.หยุดนะ The Rhinitis Revelation (2011)
Ugh. This isn't my first rodeo. Thank you.รู้ล่ะน่า ขอบใจที่บอกนะ แต่นี่ไม่ใช่วีรกรรมครั้งแรกของชั้นนะ Raiders of the Lost Art (2012)
This isn't my first rodeo.นี่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนะ ที่ฉันต้องล้อมคอกเรื่องพวกนี้ Meet the New Boss (2012)
What's this, my first trip to the rodeo?นี่นายคิดว่าฉันเป็นพวกมือใหม่งั้นเหรอ Masquerade (2012)
Darlin', it's not my first rodeo, all right?ที่รัก นี่ไม่ใช่งานแรกของฉันนะ ใช่มั้ย Citizen Fang (2012)
They want rodeo and two-pound steaks.พวกเขาต้องการปศุสัตว์และ สองปอนด์สเต็ก. The Family (2013)
Not my first rodeo, man.ไม่ใช่ครั้งแรกของฉันหน่า น้องชาย Taxi Driver (2013)
This is not his first creepy rodeo.นี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่เขาทำเรื่องน่าขยะแขยง The Gathering (2013)
- This isn't my first rodeo.- นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมทำแบบนี้ There Will Be Blood (2013)
Give me. It's not my first rodeo.ขอละกัน ฉันเคยทำมาก่อน Handle with Care (2013)
Hey, baby. Who wants to fuck a rodeo star?เฮ้ทารก ใครอยากจะมีเพศสัมพันธ์ ดาวปศุสัตว์? American Sniper (2014)
You think you're a cowboy 'cause you rodeo.คุณคิดว่าคุณคาวบอย 'ทำให้คุณปศุสัตว์ American Sniper (2014)
And... this isn't my first rodeo, so to speak.และนี่ก็ไม่ใช่งานผาดโผนครั้งแรกของผม Viper (2014)
I don't see myself as a rodeo gal.ฉันนึกภาพตัวเอง ไปดูโรดีโอ ไม่ออกเลย เกล The Longest Ride (2015)
Fine. It's not the rodeo, it's bull riding.ไม่ใช่โรดิโอซะหน่อย นี่มันขี่วัว The Longest Ride (2015)
Ah, this is not my first rodeo. What's your question?ผมอาบน้ำร้อนมาก่อนนะ คุณอยากถามอะไร? Nothing Gold Can Stay (2015)
Don't try and sell this as some win-win situation. This is not my first rodeo, okay?ไม่ๆ อย่าทำเป็นมาพูดว่างานนี้จะวิน-วิน Office Christmas Party (2016)
It's not our first rodeo, is it, Captain?มันไม่ใช่วิบากแรกของเรา ผู้กอง Jack Reacher: Never Go Back (2016)
This isn't my first rodeo.This isn't my first rodeoOutlaw Country (2016)
Rodeo?RodeoGone (2016)
A regular rodeo rider.ยังกะคาวบอยปราบวัวพยศ Heat (1995)
- They're rodeo clowns. No no no, listen, it's even weirder than that. They are Mormon missionaries, swear to God.ไม่สิ ฟังก่อน มันแย่กว่านั้น พวกเค้าเป็นหมอสอนศาสนา สาบานได้ Latter Days (2003)
- Oh. - Although rodeo clowns would've been kinda cool.ชั้นว่าเป็นเกย์นักรักยังจะดีกว่าเลย Latter Days (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
RODEO    R OW1 D IY0 OW2
RODEOS    R OW1 D IY0 OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rodeo    (n) (r ou1 d ei1 ou)
rodeos    (n) (r ou1 d ei1 ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rodeo {n}rodeo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロデオ[, rodeo] (n) rodeo; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Rodeo \Ro*de"o\, n. [SP., a going round.]
     A round-up. See {Round-up}. [Western U.S.]
     [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Rodeo [roːdeːoː] (n) , s.(n )
     rodeo
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top