ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*punta*

P UH1 N T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: punta, -punta-
Possible hiragana form: ぷんた
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contrapuntal(adj) ที่เกี่ยวกับตำแหน่งตรงข้าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contrapuntaladj. ซึ่งประกอบด้วยทำนองที่ค่อนข้างอิสระ, เกี่ยวกับตำแหน่งตรงข้าม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One for each part in the obnoxiously difficult contrapuntal harmony at the end of the book.แต่ละท่อนจะมีส่วนที่ยากสุดๆ อยู่ด้วย Raise Your Voice (2004)
And if you still want to see your old man, I'll be in Punta del Este.และถ้าลูกยังอยากจะพบพ่อตอนแก่ พ่อจะอยู่ที่ปุนต้า เดล เอสเต้ Repo Men (2010)
Punta del Este.- ปุนต้า เดล เอสเต้ Repo Men (2010)
You are no longer invited on my plane down to Punta Mita for spring break.เธอไม่ได้รับเชิญบนเที่ยวบิน ไป Punta Mita ช่วงปิดเทอมอีกต่อไป Pilot (2015)
And the northern one leading past Thoulsa and Punta City.Und die nördliche geht über Thoulsa und Punta City. I giorni della violenza (1967)
To Punta City.Nach Punta City. I giorni della violenza (1967)
I want to place a call to Punta del Este.Bitte 4-4-6-5-3-0 in Punta Del Leste! Snuff (1975)
Well, come to my place at Punta del Este.Weißt Du was? ! Komm einfach mit zu mir, nach Punta Del Leste. Snuff (1975)
- We're in beautiful Puntarenas.Im wunderschönen Puntarenas. Mexican Slayride (1983)
Valdez has agents in Puntarenas.Valdez hat Spitzel in Puntarenas. Mexican Slayride (1983)
You're really big in the papers in Puntarenas.Sie sind berühmt in den Zeitungen in Puntarenas. Mexican Slayride (1983)
Every time you ring the bell angels sprout wings!Quando si suona il campanello, agli angeli spuntano le ali. Return to Me (2000)
At the Point and the Sun Tree.Wo hast du gesucht? -Bei Punta Alaimo und beim Sonnenbaum. Respiro (2002)
My mom and I go to a rest in Punta Mita.meine mutter und ich gehen zu einem restaurant in Punta Mita. Red Flag (2006)
(ATTEMPTS TO SPEAK IN SPANISH)Ich... el sacapuntas es rojo. Looking for the Future (2014)
Their father runs the ferry at the Point.Ihr Vater betreibt die Fähre am Puntal. Marshland (2014)
Have them step up surveillance at the Point.Sie müssen die Überwachung am Puntal verstärken. Marshland (2014)
Withdraw the Civil Guard from the Point.Dass die Guardia Civil vom Puntal abgezogen wird. Marshland (2014)
They're headed for the beach and will stay for three weeks.Jetzt fahren sie drei Wochen nach Punta del Este in Urlaub. The Clan (2015)
That's Punta Gorda.Das steht für "Punta Gorda". Leslie (2016)
I came to Punta Gorda to save you.- Ich habe Sie in Punta Gorda gerettet. Broodstock (2016)
This is to celebrate the completion of the konfidenz at Puntalitalifar.Wir feiern die Fertigstellung der Fangedämme in Punta de Tarifa. Travelers (2016)
- Hi. Is it me, or is this prison beginning to feel like, I don't know, Club Med Punta Cana?Irgendwie fühlt sich dieses Gefängnis wie der Club Med in Punta Cana an, oder? Full Bush, Half Snickers (2017)
Now, in Punta Prieta, on August 7th, three Americans stopped for provisions at a store owned by Jose Andrare.Am 7. August hielten drei... Amerikaner in Punta Prieta, ... um in dem Geschäft von Jose Andrare... Einkäufe zu tätigen. The Hitch-Hiker (1953)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PUNTA P UH1 N T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contrapuntal (j) kˌɒntrəpˈʌntl (k o2 n t r @ p uh1 n t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kontrapunktisch { adj }contrapuntal [Add to Longdo]
kontrapunktisch { adv }contrapuntally [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

  punta
   peak; point; tip; summit

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

  punta
   peak; point; tip; summit(pinto)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top