ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*off-white*

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: off-white, -off-white-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
off-white[ADJ] ที่มีสีขาวนวล, See also: ซึ่งเป็นสีขาวที่ผสมสีอื่นเล็กน้อย
off-white[N] สีขาวนวล, See also: สีขาวปนเหลืองหรือเทาเล็กน้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
well, I'm off-white.ขาวหม่น Bringing Down the House (2003)
You want a simple piece with clean lines, maybe something vintage and off-white.คุณต้องใช้แบบผ้าชิ้นเดียว เรียบๆไร้ตะเข็บ อาจใช้โทนสีวินเทจหรือขาวแกมเทา Brown Shag Carpet (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาวนวล[V] be off-white, See also: be ivory, be soft white, Example: ผิวของเธอขาวนวลเป็นหยวกกล้วย คงได้รับการดูแลเป็นอย่างดี, Thai definition: มีผิวขาวผ่องเป็นยองใย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
off-white    (j) ˌɒf-wˈaɪt (o2 f - w ai1 t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gebrochen weißoff-white [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフホワイト[, ofuhowaito] (n,adj-no) off-white [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 off-white \off-white\ adj.
   tending toward white; not pure white.
 
   Syn: whitish.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 off-white \off-white\ n.
   a grayish white.
 
   Syn: tattletale gray, tattletale grey.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top