ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*nachdenken*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nachdenken, -nachdenken-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nevertheless, the situation made me take stock of myself, evaluate my assets and liabilities.Die Situation hat mich zum Nachdenken gebracht und ich wägte meine Stärken und Schwächen ab. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
It's not the kind of business that requires thinking, so the process was strange for me.In dem Beruf muss man nicht nachdenken, deshalb war ich nicht daran gewöhnt. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
Please give me time to think about it.Ich bitte darum, darüber nachdenken zu dürfen. L'étrange Monsieur Steve (1957)
I want time to figure this out.Ich will Zeit zum Nachdenken. Another Time, Another Place (1958)
I'll let you figure that one out while I get some paper.Darüber kannst du nachdenken, während ich Papier hole. Another Time, Another Place (1958)
I got a heap of thinkin' to do.Ich muss nachdenken. The Buccaneer (1958)
We should think it over.Wir sollten nachdenken. Cowboy (1958)
I gotta think.Ich muss nachdenken. The Defiant Ones (1958)
- That's what I still have to discover.- Ich muss darüber nachdenken. It Happened in Broad Daylight (1958)
Well, let me think.Lass mich mal nachdenken. Indiscreet (1958)
Let us say, I'll consider it.Sagen wir, ich werde darüber nachdenken. Queen of Outer Space (1958)
Only this morning, at the staff meeting, Jim made the point that... although we have to keep The Chronicle vital and exciting and commercial... perhaps we ought to do a little more interpretation of the news... give our readers a little more to think about.Erst heute Morgen wies Jim bei der Versammlung darauf hin, dass, obwohl wir The Chronicle lebendig, aufregend und kommerziell halten müssen, wir die Nachrichten vielleicht mehr hinterfragen sollten, den Lesern was zum Nachdenken geben. Teacher's Pet (1958)
I just wanted to give his wife something to think about.Ich wollte nur, dass seine Frau was zum Nachdenken hat. Touch of Evil (1958)
She's gonna get plenty, don't worry.Die wird noch genug nachdenken. Touch of Evil (1958)
Father Godwin, take the Princess Morgana to the chapel, that she may meditate before making a final decision.Vater Godwin, bringt Prinzessin Morgana in die Kapelle, damit sie nachdenken kann, bevor sie ihre endgültige Wahl trifft. The Vikings (1958)
I need to think.Ich muss nachdenken. The Lovers (1958)
You've misunderstood Please think again"Ich hoffe, das Foto bringt Sie zum Nachdenken." Back to the Wall (1958)
Most of these crazy punchers know me. They'll think twice before they shoot the only doctor in town.Diese verrückten Viehtreiber kennen mich und sie werden zweimal nachdenken, bevor sie den einzigen Doc der Stadt umlegen. The Gunfight at Dodge City (1959)
That they become quíet wíthín and begín to thínk of the míracle that ís takíng place ín theír bodíes.Dass sie innerlich ruhig werden... und über das Wunder nachdenken, das in ihrem Körper stattfindet. The Diary of Anne Frank (1959)
- I have to think.- Ich muss nachdenken. It Happened to Jane (1959)
- You just wait a minute while I think.- Darf ich reinkommen? - Ich muss kurz nachdenken. The Mouse That Roared (1959)
Let me think.Mal nachdenken. North by Northwest (1959)
Let me see.- Lassen Sie mich mal nachdenken. Operation Petticoat (1959)
(male presenter, off) A MAN CAN THINK A LOT OF THOUGHTS AND WALK A LOT OF PAVEMENTS BETWEEN AFTERNOON AND NIGHT, AND TO A MAN LIKE MARTIN SLOAN,Ein Mann kann über viele Dinge nachdenken und zwischen Nachmittag und Abend viele Bürgersteige ablaufen, und für einen Mann wie Martin Sloan, dessen Erinnerung plötzlich Realität wurde, kann ein Entschluss ebenso deutlich und unaufhaltsam kommen, wie Sterne in einer Sommernacht. Walking Distance (1959)
And I'll let him think it over.Und ich lasse ihn mal darüber nachdenken. Classe Tous Risques (1960)
I'm still trying to figure it out.Ich muss darüber noch nachdenken und dann... Classe Tous Risques (1960)
I wouldn't want 'em to get the wrong idea about how you found out.Sie sollen nicht darüber nachdenken, woher Sie das wissen. Wiedersehen. The Apartment (1960)
The fellas in the office might get the wrong idea how I found out.Die Kollegen könnten darüber nachdenken, woher ich das weiß. The Apartment (1960)
I must think about it a little.Aber ich muss erst ein bisschen darüber nachdenken. Exodus (1960)
If that's what you want, I better think again.Nun, wenn das so ist, dann sollte ich auch mal darüber nachdenken. The Grass Is Greener (1960)
Now, let me think.Lass mich nachdenken. Let's Make Love (1960)
Oh, I buy a house, I'm sitting there to think, think and m'assetto,- Ja. Ich kaufe mir einen Weinberg. Ich werde dasitzen und nachdenken, nachdenken und dasitzen. The Millionairess (1960)
but what I think?(seufzt) Dasitzen und nachdenken. Geld. The Millionairess (1960)
I'll think about it, give me time.Ich werde darüber nachdenken. Gib mir Zeit. The Sun's Burial (1960)
Please, Marion, calm down. Let me think.Beruhigen Sie sich, lassen Sie mich nachdenken. The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
I must think it overLassen Sie mich darüber nachdenken. Paris Belongs to Us (1961)
- St Bosco, help us!Sieht aus, als würdest du nachdenken. Accattone (1961)
Let me see.Lassen Sie mich nachdenken. Lover Come Back (1961)
I'll think about it.Ich muss darüber nachdenken. Lover Come Back (1961)
I'll have to think about this.- Ich werde darüber nachdenken. Murder She Said (1961)
You should think of girls more often, Albert. Might bring about some changes in you.Du solltest häufiger über Frauen nachdenken. Murder She Said (1961)
But I'll think about it. The ship is called the Golden Fleece.Natürlich stellen Schiffe ein ganz anderes Problem dar, aber ich werde darüber nachdenken. Tintin et le mystère de la Toison d'Or (1961)
Yes.Monsieur Karabine, wir müssen über IhrAngebot nachdenken. Tintin et le mystère de la Toison d'Or (1961)
Let me think.Mal nachdenken. Two Rode Together (1961)
We should stop and think a minute.Jerry hat Recht. Wir sollten aufhören und nachdenken. The Shelter (1961)
No, sir, young man. Around here, you can pause, exhale, check, recheck, think, peruse, contemplate, wade through, thumb over, dip into.Nein, junger Mann, bei uns können verweilen, durchatmen, prüfen, nochmal prüfen, nachdenken, abwägen, grübeln, über den Daumen peilen und reinschnuppern. The Whole Truth (1961)
It's best not to think about it.Am besten nicht drüber nachdenken. Le combat dans l'île (1962)
I still need to think.Ich muss noch ein wenig nachdenken. Nine Days of One Year (1962)
I want time to think.Ich muss nachdenken. The 300 Spartans (1962)
Let me recollect.Lass mich nachdenken. Birdman of Alcatraz (1962)

German-Thai: Longdo Dictionary
nachdenken(vi) |dachte nach, hat nachgedacht| (über etw.) คิดพิจารณา, See also: überlegen
nachdenken(vi) |denkt nach, dachte nach, hat nachgedacht, über + jmdn./etw.(A)| คิดใคร่ครวญ เช่น Ich habe damals viel über die Abenteuer des Gebirges nachgedacht. ตอนนั้นฉันคิดเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยตามเทือกเขาซะมากมาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachdenken {n}cogitation [Add to Longdo]
Nachdenken {n}; Überlegung {f} | bei näherem Nachdenkenthought | on second thought [Add to Longdo]
Überlegung {f}; Nachdenken {n}; Betrachtung {f} | nach reiflicher Überlegung; nach reiflichem Nachdenkenconsideration | after careful consideration [Add to Longdo]
betrachten; nachdenken; in Erwägung ziehen; denken (an) | betrachtend | betrachtet | betrachteteto contemplate | contemplating | contemplates | contemplated [Add to Longdo]
nachdenken (über) | nachdenkend | nachgedacht | er/sie denkt nach | ich/er/sie dachte nach | er/sie hat/hatte nachgedacht | laut nachdenkento think {thought; thought} (about) | thinking about | thought about | he/she thinks | I/he/she thought | he/she has/had thought | to think aloud; to think out loud [Add to Longdo]
(lange) nachdenken (über)to reflect (on) [Add to Longdo]
nachdenken | nachdenkendto cogitate | cogitating [Add to Longdo]
nachdenken | nachdenkendto meditate | meditating [Add to Longdo]
nachdenken; grübeln über; sich durch den Kopf gehen lassento mull over [Add to Longdo]
nachdenken (über)to dwell {dwelt; dwelt} (on) [Add to Longdo]
(gründlich) nachdenken; grübeln (über) | nachdenken; grübelnd | nachgedacht; gegrübeltto pore (over; on) | poring | pored [Add to Longdo]
nachdenken überto noodle over [slang] [Add to Longdo]
nachdenkenddeliberating [Add to Longdo]
sinnen; nachdenken; grübeln | sinnend; nachdenkend; grübelnd | gesonnen; nachgedacht; gegrübelt | er/sie sinnt | ich/er/sie sann | er/sie hat/hatte gesonnen | ich/er/sie sänneto think; to ponder | thinking; pondering | thought; pondered | he/she thinks | I/he/she thought | he/she has/had thought | I/he/she would think [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
反省[はんせい, hansei] Reflexion, Nachdenken [Add to Longdo]
思案[しあん, shian] Ueberlegung, Nachdenken [Add to Longdo]
思索[しさく, shisaku] das_Nachdenken, das_Denken, das_Meditieren [Add to Longdo]
沈思[ちんし, chinshi] tiefes_Nachdenken, tiefes_Nachsinnen [Add to Longdo]
省みる[かえりみる, kaerimiru] ueber_sich_selbst_nachdenken [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  nachdenken /naːxdɛŋkən/
   to cogitate; to meditate; to mull over; to think about

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top